Gorenje in Cinkarna Celje: privatizacija v času brezvladja je nezakonita!

Vlada v odstopu nima nikakršnega mandata, da nadaljuje s privatizacijami Gorenja in Cinkarne Celje, saj so te politična odločitev, ki bi jo morala prepustiti naslednji vladi. Še zlasti je problematično, da vlada v odstopu izvaja privatizacije v času, ko državni zbor – ki je nadzornik vlade – sploh še ni konstituiran. Stari DZ je bil razpuščen, novega še ni, zato niti poslanci kot predstavniki ljudstva nimamo možnosti, da bi glede načrtovanih privatizacij klicali vlado na odgovornost, preverjali transparentnost poslov ali zahtevali njihovo ustavitev.

Omenjeni privatizaciji potekata mimo vsakršnega demokratičnega nadzora. In tako je namenoma, saj je bila namera o prodaji Gorenja najavljena sredi volilne kampanje, namera o prodaji Cinkarne Celje – ki je sicer prek različnih fiduciarnih računov in slamnatih podjetij v davčnih oazah stekla že lani – pa je postala javna dan po volitvah!

Luka Mesec: “Pri prodaji Gorenja je državni sklad KAD kršil Strategijo upravljanja kapitalskih naložb države, v kateri je Gorenje opredeljeno kot pomembno podjetje. Država je po njej zavezana k ohranitvi vsaj 25% deleža in ene delnice v podjetju.”

V strategiji dosega Gorenje 5,6 točk glede pomembnosti za državo, kar pomeni, da mu manjka manj kot pol točke, da bi bil opredeljen kot strateška naložba države. Kljub temu je Ministrstvo za finance dalo KAD-u zeleno luč za prodajo njegovega celotnega16,37-odstotnega deleža, rekoč, da je “KAD pri razpolaganju s to naložbo samostojen, saj je ne deli z državo ali Slovenskim državnim holdingom”.

To ne drži, saj Strategija o upravljanju kapitalskih naložb države ne zadeva le lastništva SDH-ja, pač pa tudi lastniške deleže, ki jih država obvladuje prek slabe banke, KAD-a in PDP-ja, pa tudi neposredno lastništvo Republike Slovenije. To je jasno razvidno že iz strategije same (tabela na straneh 3-8), kjer so popisani deleži v lasti države. Ministrstvo za finance s takim mnenjem ni le prekoračilo pooblastil vlade v odstopu, ampak zavestno krši tudi Zakon o SDH, ki v 29. členu vladi nalaga, da se ravna po strategiji, kakršno sprejme državni zbor.

Luka Mesec: “V Levici ostro protestiramo proti takim poslom vlade v odhajanju. Z njimi so koalicijske stranke SMC, Desus in SD dokončno poteptale eno od svojih temeljnih obljub, ki je zapisana v koalicijskem sporazumu: ‘učinkovito in transparentno upravljanje z državnim premoženjem ter strateško premišljena privatizacija’. Pozivamo jih, da nezakonite privatizacijske posle nemudoma ustavijo, odločitev o njihovem nadaljevanju pa prepustijo naslednji vladi. V vsakem primeru bomo v Levici takoj po konstituciji novega parlamenta sprožili postopke za preiskavo teh poslov na Komisiji za nadzor javnih financ.”

 

Deli.