Podpora zahtevam Glasu ljudstva in kampanji za javno zdravstvo

V Levici podpiramo Glas ljudstva pri kampanji, ki so jo predstavili na današnji novinarski konferenci in opozorili na vse pasti, s katerimi se še vedno (in vedno bolj) sooča naš zdravstveni sistem vpričo pomanjkljivega ukrepanja dosedanjih vlad: nedostojna obravnava pacientov, plazeča privatizacija in odtok kadra med zasebnike.

Zavedamo se, da so pričakovanja javnosti do naše vlade na področju zdravstva visoka in zato smo ta pričakovanja tudi zapisali v našo koalicijsko pogodbo. Zato od Ministrstva za zdravje pričakujemo, da se resno odzove na zahteve kampanje za ohranitev in okrepitev stabilnega javnega zdravstvenega sistema, ki so tudi del našega vladnega programa:
  • Ukinitev nepravičnega in neučinkovitega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja
  • Odprava popoldanskega dela zdravnikov pri zasebnih izvajalcih zdravstvene dejavnosti in koncesionarjih, ter uvedba konkurenčne prepovedi dela.
  • Ukinitev sočasnega dela zdravnikov na več deloviščih ter priprava dodatnih spodbud za medicinski kader.
  • Ustrezna opredelitev poklicnih standardov ter normativov zdravnikov in ostalega zdravstvenega osebja na vseh ravneh zdravstvenega sistema
  • Krepitev vloge javnih zavodov v javni zdravstveni mreži

Odziv na kampanjo priča o podpori reformi, ki bo slovensko javno zdravstvo vodila v pravičen, solidaren in učinkovit sistem, namesto v mehanizem za dobičkarstvo zdravstvenih zasebnikov in za siromašenje javne blagajne. Zato z zahtevami kampanje soglašamo. Za javno zdravstvo!

Deli.