Koalicija potrdila zakon za 100% javno financiranje zasebnih šol

Koalicija je včeraj s pomočjo poslanca italijanske skupnosti F. Žiže na pristojnem odboru potrdila novelo zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja, ki so jo vložile stranke SDS, NSi in SMC. Z novelo koalicijske stranke zasebnim šolam zagotavljajo 100% financiranje obveznega dela javno veljavnih programov. Z javnimi sredstvi financirane zasebne šole bodo še vedno lahko zaračunavale šolnine in omejevale učence na podlagi osebnih okoliščin. Gre za neoliberalen napad na javno šolstvo, ki vodil v komercializacijo, slabšo kakovost javnih šol in vse večjo neenakost v družbi. 

V Levici socialne države ne damo, zanjo se bomo vedno zavzemali. Vloga socialne države je, da z zbranimi sredstvi skrbi za zagotavljanje enakega izhodiščnega položaja vseh in na osnovni ravni odpravljati vse vire neenakosti in nepravic, ki v družbi obstajajo. Socialna država mora vlagati v javno izobraževanje, zdravstvo in socialo na način, da se izboljša položaj tistih, ki so v tej družbi najbolj marginalizirani, socialno in materialno prikrajšani. Socialna država je tista, ki lahko prav vsaki posameznici in posamezniku brez izjem omogoča uresničevanje vseh svojih potencialov. Socialna država je osnova svobode posameznika. 

Odločitev ustavnega sodišča in zakon, ki ga je koalicija danes potrdila, preusmerja tok javnega denarja iz javnega v zasebno in posledično, na dolgi rok izvotljuje določbo ustave, ki pravi, da je Slovenija socialna država. Država je namreč socialna toliko, kolikor je močan sistem njenih javnih služb, v konkretnem primeru mreža laičnih javnih osnovnih šol.

Javno financiranje zasebnih šol

Dodatno javno financiranje za zasebne šole bi pomenilo, da bi te šole preko šolnin ali podpornih organizacij dosegale nadstandardno izobraževanje, kar dolgoročno vodi v prevlado zasebnega šolstva nad javnim. Zasebno šolstvo pa ni univerzalno dostopno, ampak je selektivno in izključujoče na podlagi premoženja in drugih osebnih okoliščin. Slednje utrjuje razredne delitve v družbi in vodi en šolski sistem za revne in drugega za bogate. Samo javna šola je zares vključujoča, sprejeme prav vsakogar ne glede na premoženje.

Pri tem ne smemo pozabiti, da je zaradi preteklih varčevalnih ukrepov in zategovanja pasov javno šolstvo absolutno podhranjeno. Poleg tega ga je v preteklem letu prizadela še epidemija in nesposobnost pristojne ministrice.  Vse moči in vsa sredstva bi morali usmeriti v krepitev javnega šolskega sistema. Denimo za zagotovitev pravice vseh do dejansko brezplačnega osnovnošolskega izobraževanja, ki bi zagotovilo tudi brezplačne učbenike in šolske pripomočke ter prehrano za vse šolajoče se otroke, vključno s predšolsko vzgojo. Financirati bi morali dodatne programe in učitelje za kompenzacijo zaostankov, ki so v javnem šolstvu nastali zaradi epidemije. Nikakor pa ne smemo dopustiti, da bi na teh istih sredstvih parazitirale zasebne šole. 

Vsak cent za zasebne šole je cent manj za razvoj in kakovost javnih šol. Vsak cent za zasebne šole je cent preveč.

Deli.