Kandidatna lista za evropske volitve 2014

1. VIOLETA TOMIĆ, igralka, voditeljica

Violeta Tomić

Violeta Tomić se je rodila 22.1. 1963 v Sarajevu. Odraščala je v Metliki,gimnazijo končala v Črnomlju,diplomirala na AGRFT smer Dramska igra in umetniška beseda 1985 leta. Od 1987-2001 je bila zaposlena kot igtalka v MGL,od takrat dalje pa je samostojna kulturna delavka.

Poznamo jo po številnih TV oddajah,po gledaliških vlogah,za katere je prejela kar nekaj strokovnih priznanj. Je družbeno aktivna in članica nekaterih civilnodružbenih gibanj, ki se zavzemajo za pozitivne družbene spremembe. Od leta 2001 je članica DSD,od 2003 pa je podpredsednica demokratične stranke dela.

Za kandidaturo na volitvah za EU parlament se je odločila zato,ker se zaveda,da je čas,v katerem živimo zelo neprijazen, EU pa na veliki preizkušnji,saj takšna kot je služi le peščici najbogatejših. Kot skoraj edina ženska nosilka liste se bo zavzemala za to,da človek ne bo le nepotreben strošek,temveč dobrina.

2. DR. DUŠAN PLUT, doktor geografskih znanosti

Dušan Plut

Rojen 17.8.1950, je redni profesor na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete. Mladost je preživel v Beli krajini, maturiral na črnomaljski gimnaziji, dokončal dodiplomski študij geografije in zgodovine na ljubljanski Filozofski fakulteti in leta 1985 doktoriral s področja geografije. Znanstveno-raziskovalno se ukvarja s problematiko degradacije in varstva okolja, vodnih virov in geografijo sonaravnega razvoja. Napisal je več kot deset znanstvenih monografij in univerzitetnih učbenikov, ter več kot tristo znanstvenih in strokovnih prispevkov v domačih in tujih revijah, je eden od pobudnikov za interdisciplinarni univerzitetni študij Varstva okolja na ljubljanski univerzi, kjer tudi predava.

Bil je ustanovni predsednik Zelenih Slovenije, član prvega demokratično izvoljenega predsedstva republike Slovenije (1990-1992) in državni svetnik prvega sklica. Za zasluge pri procesu osamosvajanja Slovenije je prejel najvišje državno odlikovanje. Leta 1993 se je po lastni odločitvi (izrečeni že ob vstopu v politiko) vrnil na delovno mesto univerzitetnega učitelja in se ponovno aktivno vključil v delovanje civilne družbe na področju varovanja okolja, narave in trajnostnega razvoja. Zaradi doslednega zagovarjanja levičarsko-ekoloških izhodišč za delovanje Zelenih Slovenije je bil po prevladi desne politične opcije v stranki izključen iz ZS. Kot študent je na začetku 70. let 20. stoletja aktivno sodeloval pri zasedbi FF in zasedbi Aškerčeve ceste, v 80. letih 20. stoletja pa kot eden od organizatorjev ekološko-politično obarvanih velikih demonstracij in delovanja množičnega ekološkega gibanja. Udeležil se je vseh vstaj v Ljubljani in bil na eni izmed njih tudi vabljeni govornik. Bil je iniciativni član za ustanovitev Gibanja za trajnostni razvoj Slovenije (ni član nobene politične stranke) in trenutno opravlja vlogo njenega predsednika. Je eden od pobudnikov ustanovitve Združene levice za evropske volitve.

3. LUKA MESEC, dipl. evropskih študij

Luka Mesec

Luka Mesec, rojen 1.7.1987 v Kranju, je odraščal v Železnikih, kjer je obiskoval osnovno šolo, nato pa šolanje nadaljeval na Škofjeloški gimnaziji in na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, kjer je leta 2012 diplomiral iz Evropskih študij.

V študentskih letih je bil aktiven v številnih organizacijah in društvih: od Kluba študentov Selške doline prek politološkega društva Polituss do gibanj Frota prekercev in Mi smo univerza. Zadnja tri leta je bil aktiven predvsem v Delavsko-punkerski univerzi (DPU), aktivistično-teoretski organizaciji, ki je med drugim v slovenski politični prostor prinesla koncept demokratičnega socializma.

Koncept demokratičnega socializma je prvič dobil javno pozornost ob vseslovenskih vstajah, ki so bile tudi povod k nastanku novega političnega gibanja: Inciative za demokratični socializem, ustanovljene 1. maja 2013. Ta je eno leto delovala kot neformalno združenje socialistov, 8. marca 2014 pa je prerasla v politično stranko. Mesec v njej opravlja funkcijo koordinatorja Sveta stranke. Mesec je tudi direktor Inštituta za delavske študije, ki so ga ustanovili člani Delavsko-punkerske univerze.

4. JASMINKA DEDIĆ, doktorica znanosti politologije

Jasminka Dedić

Dr. Jasminka Dedić, rojena 5.9.1975 v Doboju, je osnovno šolo in gimnazijo obiskovala v Velenju, leta 1999 je diplomirala na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Leta 2002 je zaključila magistrski študij človekovih pravic na Central European University v Budimpešti z magistrskim delom »The right to work: The protection on international level«. Leta 2008 je doktorirala iz političnih ved na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani na temo »Konstrukcija kolektivnih identitet in genocid v nekdanji Jugoslaviji in Ruandi: primerjalna analiza«.

V letih od 2002 do 2004 se je raziskovalno in aktivistično ukvarjala z vprašanji diskriminacije in izključevanja pripadnikov manjšin iz nekdanje Jugoslavije iz slovenskega državljanstva (izbris iz registra stalnega prebivalstva, status manjšin iz nekdanje Jugoslavije). Od 2004 do 2005 je opravljala pripravništvo pri Uradu za enake možnosti. Od 2006 do 2009 je bila zaposlena pri Mirovnem inštitut, kjer se je raziskovalno ukvarjala s kolektivnim nasiljem, intersekcionalnostjo in politikami enakosti. Sodelovala je tudi pri razvojnih projektih za krepitev moči žensk v Ruandi. V letih od 2010 do 2011 je bila zaposlena pri Službi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko kot vodja Sektorja za Evropski socialni sklad. Od leta 2012 do 2013 je bila zaposlena na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo ter od začetka leta 2014 pri Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, na delovnem mestu sekretarke.

5. JANEZ POŽAR, doktor prometnih znanosti

Janez Požar

Dr. Janez POŽAR je bil rojen 16. Januarja 1964 v Ljubljani. Po končani osnovni šoli se je vpisal v Srednjo pomorsko šolo v Portorožu, kjer je maturiral leta 1982. Zaposlil se je pri Splošni plovbi Piran ter kasneje pri Genshipping corporation Monrovia, Liberia. S triindvajsetimi leti je pridobil naziv Kapitan dolge plovbe. Na ladjah trgovske mornarice je plul do leta 1993. V letu 1994 se je zaposlil na Ministrstvu za promet in zveze, kjer je zaposlen še danes (leta 2012 se je preimenovalo v Ministrstvo za infrastrukturo in prostor), in sicer kot Vodja sužbe za preiskovanje pomorskih nesreč in incidentov. Leta 1996 je diplomiral na Fakulteti za pomorstvo in promet, smer Tehnologija prometa, leta 2003 opravil magisterij na Fakulteti za gradbeništvo v Marboru ter leta 2006 doktoriral na Fakulteti za pomorstvo in promet. V svoji poklicni poti je ves čas močno vpet v mednarodno okolje, predvsem na področju evropske unije in Mednarodne pomorske organizacije. Je član dveh ekspertnih skupin pri Evropski komisiji in aktivno sodeluje pri delu odborov Mednarodne pomorske organizacije. Je član Mednarodnega združenja preiskovalcev pomorskih nesreč in incidentov. Pri svojem delu se stalno izobražuje in izpopolnjuje. Je poročen in oče dveh otrok.

6. LARA JANKOVIČ, igralka, šansonjerka, voditeljica

Lara Jankovič

Rojena 30.6.1971.Takoj po zaključeni akademiji se je za 11 let zaposlila v SNG Nova Gorica, sedaj samozaposlena v kulturi in gostuje v Koprskem gledališču. Gostovala je v predstavah v več gledališčih: SSG Trst, MGL Ljubljana, Gledališče Glej Ljubljana, MG Ptuj, PG Kranj in Špas teater ter Cafe teatru v Ljubljani. Poleg ostalih vlog, je poleg svoje avtorske monodrame posvečene Edith Piaf, Kot jaz,naredila še dve avtorski glasbeni monodrami drugih avtorjev: jugonostalgičen kabaret Kabaret zlatih let in krošnjarski kabaret Sirup sreče.

S televizije jo poznamo kot voditeljico razvedrilne oddaje Povabilo med zvezde in Narečne popevke ter drugih priložnostnih oddaj – Presodite, Miklavžev koncert, Igrajmo se z zvezdami-o šansonu, Koncert Prifarskih muzikantov idr.

Je dobitnica številnih nagrad.

Kot večna upornica je svoj socialni in pravičniški boj začela že pred desetletjem kot predsednica sindikata v SNG Nova Gorica. Kasneje ga je nadaljevala v Gibanju Človek pred profitom in kot soustanoviteljica Zveze CoS ( Zveza civilno-družbenih organizacij Slovenije), sedaj pa kot podpredsednica Gibanja TRS. V vsem svojem aktivističnem obdobju se je udeleževala mnogih protestov in na njih tudi imela govore in nastope.

Svoja stališča in kritiko je tudi jasno povedala v svojih govorih ob kulturnem prazniku.

Ob tem je organizirala tudi kulturniški maraton v podporo slovenski kulturi in njenemu počasnemu reduciranju, še vedno pa se na Ministrstvu za kulturo bori za boljši položaj samozaposlenih v kulturi pri nas. Organizirala je dobrodelni koncert in predstavo ali večkrat nastopila v dobrodelne namene kot tudi vsako leto zbira denar za socialno ogrožene.

7. BRANIMIR ŠTRUKELJ, profesor zgodovine in umetnostne zgodovine

Branimir Štrukelj

Rojen 23.3.1957. Iz zgodovine in umetnostne zgodovine sem diplomiral leta 1988 na ljubljanski Filozofski fakulteti. Od 1996 sem glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ), med leti 1997 in 2011 pa sem bil tudi član 27-članskega Izvršilnega odbora Izobraževalne internacionale (Education International), ki po vsem svetu združuje več kot 30 milijonov članov. Novembra 2012 sem bil na konferenci ETUCE (European Trade Union Committee for Education) izvoljen za podpredsednika te organizacije za mandatno obdobje 2013-2016. ETUCE predstavlja glas več kot 11 milijonov zaposlenih v izobraževanju iz 45 evropskih držav in 132 sindikatov.

V tem mandatu (2012-2017) sem tudi član Državnega sveta RS in obenem predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja (od marca 2006, ponovno izvoljen na rednem kongresu za predsednika za mandat 2007-2010 ter na 3. kongresu za mandat 2010-2014). Na 8. kongresu SVIZ-a novembra 2010 v Zrečah pa so mi delegatke in delegati znova izkazali podporo za vodenje sindikata tudi v mandatnem obdobju 2010-2014.

– 1990 se je zavzemal za samostojen učiteljski sindikat (je eden od pobudnikov ustanovitve)
– predsednik KUD France Prešeren v letih 1994 – 1999
– predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja

8. PETRA REZAR, profesorica likovne pedagogike (UN)

Petra Rezar

Rojena 9.1.1971. Diplomirala je na Pedagoški fakulteti v Mariboru; danes poučuje gluhe in naglušne učence likovno umetnost in slovenski znakovni jezik. Ves čas dela v šolstvu je vzporedno aktivno delovala tudi v Mestnem društvu gluhih Ljubljana, kjer je vodila različne programe in urejevala časopis; danes deluje v Društvu učiteljev gluhih. Prostovoljstvo zavzema velik del njenih aktivnosti, redno vodi poletne tabore gluhih otrok in mladostnikov ter je tolmačka za gluhoslepe. Je avtorica strokovnih člankov in različnih razstav, kulturnih programov; za svoje pedagoško delo je prejela tudi nekaj nagrad. Znanje nadgrajuje na različnih mednarodnih konferencah gluhih; najbolj aktualne teme so s področja kulture gluhih, znakovnega jezika in človekovih pravic.

Aktivno soustvarja prostor za razvoj in (so)delovanje gluhih in gluhoslepih v Sloveniji, se trudi približati svet gluhih slišečim in je na voljo za učenje znakovnega jezika slišečim oz. razlago posebnosti v vsakdanji komunikaciji med gluhimi in slišečimi, ki sploh niso tako velike, kot se zdi na prvi pogled.

Bila je perspektivna smučarka med pionirkami; obožuje naravo in živali, zato jim tudi pomaga. Zavzema se za, ne glede na razlike med ljudmi, prijazen, socialni družbeni sistem, ki omogoča različne poglede in hkrati enakost v uresničevanju možnosti in pogojev v izobraževanju in soustvarjanju družbe. Želi, da bi se uresničil pravični sistem tudi za živali in podpira ekološko pridelovanje hrane brez zlorabe narave in živali.

Deli.