Začenjamo kampanjo za evropske volitve!

V Levici smo danes, 7. maja, vložili listo ter predstavili kandidatke in kandidate, ki bodo stranko predstavljali na evropskih volitvah. Nataša Sukič, ki bo kot prva med enakimi stranko popeljala na letošnje evropske volitve, je ob vložitvi poudarila, da bo lista Levice zastopala na prihajajočih volitvah vrednote solidarnosti, vključenosti in dostojnega življenja za vse.

Torej tiste vrednote, ki jih Levica s svojim programom zastopa že danes in ki ljudem zagotavljajo minimum socialne varnosti v času negotovosti. Predstavitvenega dogodka, ki je potekal na Prešernovem trgu, sta se poleg drugih kandidatk in kandidatov Levice udeležila tudi koordinatorica stranke Asta Vrečko in vodja poslanske skupine Levica Matej T. Vatovec. Ob izraženi podpori kandidatkom in kandidatom sta predstavila prioritete stranke – doseči dober rezultat na evropskih volitvah ter čim bolje promovirati vrednote in program Levice. Ob tem sta poudarila, da je na volitvah glas za Levico in Natašo Sukič glas za Evropo, ki mora spremeniti svoje politike in postati bolj demokratična, neodvisna, zavezana k miru, socialna in okoljevarstvena.

Nosilka liste Nataša Sukič je kandidaturo vložila na Državno volilno komisijo v spremstvu kandidatov in kandidatk na listi Levice, koordinatorice Levice in ministrice Aste Vrečko, vodje PS Levica Mateja T. Vatovca ter poslank in poslancev in članov Levice.

Matej T. Vatovec je uvodoma poudaril, da ima Levica “izjemne kandidatke in kandidate, ki prihajajo iz različnih družbenih, generacijskih in poklicnih okolij. Naši kandidati poznajo in razumejo številne težave, s katerimi se srečujejo ljudje v Sloveniji in Evropi. Na te težave imajo tudi odgovore, s katerimi bodo predstavljali Levico v predvolilni kampanji. Verjamem, da bodo prizadevanja naših kandidatov prepoznali tudi ljudje. Pričakujem, da bo stranka dosegla čim boljši rezultat na prihajajočih volitvah.”

Koordinatorica Levice Asta Vrečko je izpostavila, da je ponosna, ker stoji ob toliko prodornih ljudeh, ki se zavzemajo za pravično družbo, blaginjo in ki se zavedajo, da je nujno ukrepati proti podnebnim spremembam. Ob tem je poudarila, da mora biti njihov glas slišan tudi v Evropskem parlamentu. “V Levici smo na strani ljudi in narave, ne na strani kapitala. Vsi si zaslužimo dostojno živeti, tako v Sloveniji kot v Evropski uniji. Izpostavljamo vrednote, ki se dotikajo vsakega posameznika – solidarna družba, socialna varnost, zeleni prehod, dostojno delo in enakopravnost. Vse to tudi z mislijo na prihodnje generacije. Pozivam vse, da odidejo na volitve in se odločijo za zeleno in solidarno prihodnost, da skupaj dokažemo, da je lahko z Levico Evropa boljša. Ne pustimo, da drugi odločajo o naši prihodnosti.”

Kandidatna lista Levice

Na kandidatni listi je devet kandidatk in kandidatov. Poleg Nataše Sukič za evropske poslance na listi Levice kandidirajo še državni sekretar za področje socialnih zadev, dela in delavskih pravic Dan Juvan, mlada politologinja z mednarodnimi izkušnjami Katja Sluga, dolgoletni predsednik bošnjaške zveze Fahir Gutić, nekdanja direktorica Moderne galerije, umetnostna zgodovinarka in filozofinja Zdenka Badovinac, državni sekretar na ministrstvu za solidarno prihodnost Luka Omladič, pisateljica in sociologinja Svetlana Slapšak, študentka, prekarka in aktivistka Tarra Kristan ter minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec, ki kandidira kot podporni kandidat z zadnjega mesta.

Nosilka liste Nataša Sukič je ob vložitvi kandidature dejala, da kandidira, ker se zaveda, da mora Evropa v vse bolj negotovih časih nenehnih kriz kapitalizma, ki jih najbolj občutijo študentje, prekarci, upokojenci in tisti z najnižjimi dohodki, najti ustrezne odgovore in zagotoviti blaginjo in predvsem socialno varnost za vse. Tudi zato, da si bo vsakdo lahko brez skrbi kupil kruh, plačal položnice in šel na zaslužen letni dopust. Da nihče ne bo živel pod pragom revščine in da bo vsakdo imel svoj dom, streho nad glavo – ne pa, da so stanovanja špekulativna naložba bogatih.

Kot ključni temi Levice na evropskih volitvah je izpostavila tudi okoljska prizadevanja in zavzemanje za mirovniško politiko. “Evropa mora zagotoviti pravičen ekološki obrat. Planet je dovolj velik za vse. Ampak samo pod pogojem, da proizvajamo in porabljamo za svoje potrebe, ne pa za profite kapitala na račun ljudi in okolja. Prav tako se mora Evropa zoperstaviti vse hujši militarizaciji in se aktivno zavzemati za mir, stopiti mora na pot aktivne nevtralnosti in postati mediatorka v blokovsko vse bolj razklanem svetu.”

Opozorila je tudi, da mora Evropa na prvo mesto postaviti interese svojih prebivalcev in prisluhniti tistim, ki opozarjajo, da desničarski politiki, ki širi sovražnost, in diskriminaciji ni mesta v naši skupni evropski družbi. “Če bom izvoljena za evropsko poslanko, bom še naprej močan in odločen glas civilne družbe, ki se bori za solidarnost in družbeno pravičnost, za zeleno prihodnost, za enakopravnost, za mir! Ki se bori proti vsakršni diskriminaciji in za pravico do varnega in dostopnega splava v vsej Evropski uniji, kot to pravkar počne civilna družba na čelu z Inštitutom 8. marec.”

 

Dan Juvan je že kot strokovni sodelavec poslanske skupine sodeloval pri oblikovanju in sprejetju zakonov, s katerimi smo v Levici zaprli trgovine ob nedeljah, dvignili študentsko urno postavko, uredili dodaten dan dopusta za starše, dvignili socialno pomoč in sprejeli zakon o minimalni plači, ki je najboljši v Evropi. Kot državni sekretar na ministrstvu za delo je vodil proces sprejemanja zadnjega zakona o delovnih razmerjih, s katerim smo v Levici bistveno izboljšali varstvo delavskih predstavnikov, uzakonili pravico do odklopa in uvedli pet dni dopusta za žrtve družinskega nasilja in oskrbovalce družinskih članov. “Nekatere od teh pozitivnih sprememb so imele podlago v evropskih direktivah, zato je izjemnega pomena, da tudi na ravni Evropske unije obstaja progresivna politična sila, ki se bo borila za obrambo in razvoj javnih sistemov, socialne varnosti in delavskih pravic. Levica mora tudi na evropski ravni zagovarjati skrajševanje delovnega časa, odpravo prekarnosti, okrepljen nadzor na področju dela in skupno politiko glede merjenja in odprave revščine.”

Katja Sluga kandidira na listi Levice, ker mladi potrebujejo kvalitetne in varne zaposlitve, stanovanja in možnost dostojnega življenja. “Skozi svoje delovne in izobraževalne izkušnje sem spoznala, da so izzivi,  s katerimi se mladi Evropejci spopadajo, ko vstopajo na trg dela, tako kompleksni, da jih je nujno reševati tudi na evropski ravni. Zato potrebujemo skupne standarde glede delavskih pravic, evropsko strategijo za odpravo prekarnosti, skupno regulacijo platformne ekonomije in vseevropsko vizijo za izboljšanje položaja delavstva, ki vključuje pravico do odklopa in možnost skrajševanja polnega delovnega časa. Čas je, da Evropska unija začne služiti delavstvu in se ne uklanjati korporacijam, lobistom in ekonomski eliti. ”

Dolgoletni aktivist in borec za enakopravnost Fahir Gutić opozarja, da je treba v današnji družbi pokazati veliko razumevanja in socialnega čuta do vseh, ki so tako ali drugače diskriminirani. Izpostavlja, da se je treba zoperstaviti diskurzu sovražnosti in skrajni retoriki desnice tudi v Evropskem parlamentu. “Zagovarjam enakopravnost vseh. Nasprotujem protipriseljenski politiki in retoriki skrajne desnice, polni rasizma. Zavzel se bom za zagotavljanje varnih poti v Evropo in za pravice vseh prikrajšanih. Levica je edina, ki zastopa takšne vrednote in ki lahko doseže, da bomo vsi enakopravni.”

Za Zdenko Badovinac je mir tisti horizont, za katerega si moramo prizadevati vsi. Prispevati želi k temu, da bi se učili na kulturnih razlikah in na teh krepili družbo solidarnosti. Ob tem pa opozarja, da mora Evropa postati prostor napredne kulture in umetnosti, medtem ko mora evropska kulturna politika umetnike in kulturne delavce začeti obravnavati kot ustvarjalce skupnega družbenega bogastva in jih obravnavati enakopravno z drugimi delavci: “Zavzemala se bom za stabilno okolje v vseh ustvarjalnih poklicih, kar bo prispevalo k dostojnejšim pogojem dela in odpravi prekarizacije na področju kulture in umetnosti.”

Evropa potrebuje prave odgovore na izčrpavanje planeta, ki vodi v podnebni zlom, meni Luka Omladič. Pri tem poudarja, da je ključna beseda odgovornost. “Zeleni prehod moramo postaviti v ospredje svojega delovanja v Evropskem parlamentu in si prizadevati, da bo spodbudil spremembe evropskih gospodarstev za zagotavljanje večje solidarnosti, lokalne samooskrbe in ekonomske demokracije. Zeleni prehod je priložnost za spremembo v načinu proizvodnje, za izgradnjo sodobne logistične in energetske infrastrukture ter vlaganje v znanost, izobraževanje in razvoj.”

Svetlana Slapšak se je odločila, da odgovori na poziv Levice in kandidira ter podpre stranko na evropskih volitvah in nosilno kandidatko Natašo Sukič. “Moj cilj je podpora vodilni kandidatki Nataši Sukič, ker Levica še ni imela predstavnika oziroma predstavnice v Evropskem parlamentu. Prizadevam si za mirovno politiko in oživitev pacifizma, človekove in posebej ženske pravice, razvoj humanistike, ki je vidno zapostavljena v Evropski uniji, ter boj proti sovražnemu govoru.”

Tarra Stermšek Kristan je aktivna v civilnodružbenih gibanjih in političnih bojih od referenduma za ohranitev pitne vode. Na listi Levice kandidira, ker verjame, da je streha nad glavo pravica vsakega slehernika. Ker verjame, da je vsak glas pomemben, da se ubranijo pravice, ki so jih ženske zagotovile skozi zgodovinske boje. Ker verjame, da je za mir v družbi in na svetu potreben glasen krik vsakega od nas. “Vedno nam govorijo, da je pomembno, da hodimo na volitve, le malokrat pa nas mlade vidijo kot soodločevalce naše prihodnosti. Zato se mi še posebej zdi pomembno, da se tudi mladi aktiviramo v politiki. Danes je nujno, da zagotovimo blaginjo za našo skupno prihodnost.”

Luka Mesec opozarja, da se prihodnost Evrope temni zaradi vojn in podnebnega zloma. Zato je ključno vprašanje na prihajajočih volitvah, kako ljudem zagotoviti normalnost. “Podati je treba odgovore na vprašanja, kako lahko v Sloveniji in Evropi ljudje še naprej živijo v stabilnem okolju, da jim ni treba skrbeti za kruh in streho nad glavo. Kako jim zagotoviti pravico do dela in možnosti, da uresničijo svoje potenciale. In kako ljudem vrniti upanje, da se je vredno boriti za prihodnost brez vojn in nacionalizmov. Naš odgovor na to je evropska solidarnost.”

Deli.