EVROPSKA TEKMA DO DNA – VSI MORAMO POSTATI “LATVIJA”

Danes se je v Sloveniji mudil podpredsednik Evropske komisije Valdis Dombrovskis. V okviru evropskega semestra (mehanizma, s katerim komisija nadzira proračune držav članic) je prinesel bruseljska priporočila: nadaljevanje varčevalnih ukrepov, zmanjševanje minimalne plače in privatizacija, privatizacija, privatizacija.

Dombrovskis je bil premier Latvije v letih 2009 do 2014. Kaj politike, ki jih priporoča evropski komisar Sloveniji, dejansko pomenijo za razvoj države, najbolje ilustrirajo podatki iz njegove rodne države, kjer je te politike aktivno uresničeval:

Latvija je v evroobmočju prvakinja po neenakosti, revščini in materialni prikrajšanosti. Stopnja tveganja revščine in socialne izključenosti je bila leta 2013 v Latviji 35,1 %, v EU imata višjo samo Bolgarija (49.3 %) in Romunija (41.7 %). Latvija ima v EU drugi najvišji Ginijev koeficient, ki ponazarja dohodkovno neenakost.

Ti podatki pa dobijo še mnogo hujšo razsežnost, če upoštevamo, da se je v času krize iz Latvije izselilo več kot 10 % vsega prebivalstva! Iz Latvije je bilo prisiljeno migirirati skoraj 250 000 ljudi.

Dombrovskis je za nagrado za uspešno vpeljevanje bruseljskih politik postal član Evropske komisije. Evropski komisar za evro in *socialni dialog*.

V Ljubljani, 05.06.2015

Foto: MMC

Deli.