Evropska levica: Potrebna je sprememba Evrope!

Evropsko unijo že dlje časa pesti kriza, ki bi jo lahko poimenovali eksistencialna. Vsa evropska ljudstva, najsi iz držav članic EU ali ne, so podvržena varčevalnim politikam in hudim neenakostim. Ogrožena sta mir in podnebje.

Dovolj imamo te Evrope, ki je antisocialna, avtoritarna, lakomna in sebična. Ne priznavamo alternative, po kateri ne preostane nič drugega kot dvoboj med populističnimi, ksenofobnimi in skrajno desničarskimi nacionalističnimi silami, ki si prizadevajo za razdvajanje Evrope, in silami, ki predlagajo krepitev neoliberalnih varčevalnih politik, ki so posledica sklenitve mednarodnih sporazumov. V mnogih državah EU tak mehanizem delovanja ne povzroča drugega kot utemeljevanje avtoritativnih teženj oziroma njihovo podžiganje in vodi v prihodnost, kjer se bodo vsi vojskovali z vsemi.

To je zlasti po ameriški izvolitvi Donalda Trumpa ne le prenevaren način mišljenja, temveč tudi ogromna izguba spričo vseh prizadevanj za mir ter izgradnjo novega socialnega in ekološkega modela za razvoj človeštva.

Mi smo tisti, ki iščemo drugačno pot: pot, ki bi omogočala izgradnjo Evrope, kjer bi veljala družbeni in ekološki napredek, izgradnjo feministične in protirasistične Evrope, demokratične, odprte in miroljubne Evrope.

Vemo, da nas ni malo, ki imamo to željo, in vemo tudi, da lahko evropska ljudstva spremenijo potek zgodovine. Vemo, da je naše zborovanje nujno potrebno in pričakovano tako v Evropi kot preko njenih meja.

Sprememba bo mogoča le, če bomo delovali s skupnimi močmi. Prišel je čas, da zgradimo skupno fronto, da porušimo zidove in odpremo široko razpravo, s katero bomo lahko skupaj prišli do naprednih rešitev. Moramo se srečevati in debatirati – brez tabujev in brez elitizma – o konvergencah, solidarnosti in skupnih ciljih, ki so potrebni za dosego našega smotra.

Naš predlog je ustanovitev letnega foruma evropskih progresivnih sil, novega prostora za dolgoročno politično sodelovanje, na katerem bi sodeloval širok nabor pripadnikov levih, zelenih in naprednih strank, platforme in politična gibanja, sindikati in družbene organizacije, NVO-ji, intelektualci in državljanska gibanja iz vse Evrope. Naš cilj je uporaben forum, ki bi služil usklajevanju različnih evropskih iniciativ in pripravi vseh mogočih skupnih ukrepov.

Predlagamo proces, kjer ima vsak na vseh etapah razvoja možnost sodelovanja, proces, ki si bo vsakodnevno prizadeval k širitvi.

Začnimo v Marseillu, 10. in 11. novembra 2017, s prvo izvedbo tega foruma!

Pridružite se nam!

Deli.