Stranke koalicije proti dvigu najnižjih pokojnin

Državni zbor je včeraj s 44 glasovi za in 43 glasovi proti potrdil predlog Levice, po katerem je vsak upokojenec, ki je kakorkoli zaslužil pokojnino, upravičen vsaj do prejemka v višini kratkoročnih minimalnih življenjskih stroškov, ki trenutno znaša 442 evrov. Medtem ko je vsak upokojenec, ki je delal 40 let oziroma ima 40 let pokojninske dobe brez dokupa, upravičen vsaj do pokojnine v višini 613 evrov, kolikor znašajo minimalni življenjski stroški. Proti dvigu najnižjih pokojnin so glasovali v koalicijskih strankah SDS, NSi, SMC. Svoj glas proti najnižjim pokojninam sta oddala tudi poslanca  DeSUS, Branko Simonovič in Robert Polnar, glasovanja pa se je vzdržal vodja poslanske skupine Franc Jurša.

Pokojnine v Sloveniji so prenizke, vzrok za to pa so prenizki prispevki delodajalcev, varčevalni ukrepi v preteklosti ter škodljiva ločitev pokojninske in socialnovarstvene zakonodaje.

Pokojnine naj bodo nad pragi življenjskih stroškov  

Da bi izboljšali sramotno nizke pokojnine upokojencev, smo v Levici z amandmajem predlagali, da se najnižja pokojnina ne odmerja več kot odstotek od najnižje osnove, temveč da bi bila preprosto postavljena na znesek kratkoročnih minimalnih življenjskih stroškov, ki znaša 442 evrov. Slednjo je leta 2017 izračunal Inštitut za ekonomske raziskave, z namenom, da bi preko nje določil osnovni znesek minimalnega dohodka, ki predstavlja osnovo za izračun denarne socialne pomoči. Po Zakonu o socialno varstvenih prejemkih ministrstvo, pristojno za socialno varstvo, na podlagi primerljive metodologije najmanj vsakih šest let ugotovi višino minimalnih življenjskih stroškov. Če razlika med višino na novo in zadnje ugotovljenimi kratkoročnimi minimalnimi življenjskimi stroški presega 15 odstotkov, določi novo višino osnovnega zneska minimalnega dohodka. 

Ob povišanju najnižje minimalne pokojnine smo tudi predlagali, da se na enak način določi višina minimalne pokojnine za 40 let pokojninske dobe brez dokupa – s to razliko, da se v tem primeru upošteva višina minimalnih življenjskih stroškov, ki so bili leta 2017 postavljeni na 613 evrov.

Zajamčena pokojnina naj se upošteva tudi pri vdovski pokojnini in invalidskem nadomestilu

Z našim amandmajem je črtan tudi odstavek, ki določa, da se določitve najnižjih pokojnin ne upošteva pri odmeri vdovskih in družinskih pokojnin ter nadomestil iz invalidskega zavarovanja. Razloga, zakaj se zajamčena pokojnina ne bi upoštevala pri odmeri vdovske pokojnine oziroma invalidskega nadomestila, enostavno ni. Nasprotno, v teh primerih gre za družinske člane revnih zaposlenih oziroma za revne zaposlene, ki postanejo invalidi. Dodatni javnofinančni stroški tega ukrepa so razmeroma nizki, saj so revni upokojenci pogosto prejemniki denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka, torej bo šlo le za to, da bo njihov dohodek zagotovljen brez “birokratskih ovir”.

V Levici smo se za tak dvig opredelili že v programu stranke, saj se ukrep zdi vse bolj nujen za vsaj približno izboljšanje vse slabšega položaja upokojencev v državi. Javni pokojninski sistem je upokojencem s polno pokojninsko dobo dolžan zagotoviti kritje vseh minimalnih življenjskih stroškov, vsem, ki so dosegli vsaj minimalne pogoje za upokojitev, pa vsaj kratkoročnih minimalnih življenjskih stroškov, tako da ne bodo žrtve absolutne revščine. 

Najprej poskrbeti za najšibkejše

Očitno pa se s tem, da je potrebno najrevnejšim upokojencem pomagati, ne strinjajo poslanke in poslanci koalicije in nekateri poslanci stranke upokojencev, ki so na včerajšnjem glasovanju glasovali proti predlogu Levice in s tem pokazali, da jim je malo mar za najbolj socialno ogroženo skupino  ljudi v Sloveniji.

Prioriteta je, da se odpravi revščina med upokojenci, saj je med njimi največja. Kar 18 odstotkov starejših od 65 let je izpostavljenih tveganju revščine, od tega večinoma ženske. Polovica starostnih upokojencev prejema pokojnine, nižje od minimalnih življenjskih stroškov. Temu je potrebno narediti konec, priložnost za to bo že čez dobra dva tedna ob tretjem branju Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Deli.