Kaj pomeni dunajski stanovanjski model?

Močno javno financiranje stanovanjske gradnje, reguliranje najemnega trga, močna zemljiška politika, jasno definirani in regulirani izvajalci gradnje, ohranjanje in krepitev javnega najemnega fonda stanovanj in zemljišč, dostopne najemnine za nedoločen čas. Stanovanja so splošno dostopna in niso razumljena kot del socialne politike, saj v dostopnih najemnih stanovanjih biva 25% prebivalcev Avstrije. To so temelji dunajskega stanovanjskega modela, ki ga vse mednarodne študije in priporočila različnih organizacij dojemajo kot najboljšo obliko vodenja stanovanjske politike. To so temelji stanovanjske politike v Sloveniji, za katere se zavzemamo v Levici.

Takšen sistem ustvarja dostopnost (50m2 za 350 evrov), varnost (najemna pogodba za nedoločen čas) in stabilnost (spreminjanje najemnine je regulirano, omejeno na stroške in predvidljivo). Sistem omogoča tudi stabilno gradnjo stanovanj, ki je trg ni zmožen zagotoviti. Hkrati krepi fond javnih najemnih stanovanj ter s tem vpliva tudi na delovanje zasebnega najemnega trga (najemnina na Dunaju je tudi v tržnih stanovanjih nižja kot v Ljubljani!). Javne investicije v stanovanja se prek najemnin vračajo v javni sistem ter ga krepijo. Še več, analize kažejo, da ima sektor dostopnih najemnih stanovanj za okoli milijardo evrov pozitivnih gospodarskih učinkov.
Javna najemna stanovanja so investicija v prihodnost in niso strošek za proračun.

Zato se v Levici še naprej zavzemamo za vzpostavitev takšnega modela stanovanjske politike v Sloveniji. Lahko bi ga dosegli z dovoljšnimi proračunskimi vlaganji v sistem javnih stanovanjskih skladov ter spodbujanjem njihove gradbene aktivnosti. Z zagotavljanjem primernih zemljišč in uporabo obstoječih za namene gradnje javnih stanovanjskih skladov (npr. zemljišča DUTB). Samo tako bomo kot država zagotovili dovolj dostopnih stanovanj in začeli reševati stanovanjsko krizo. Vsi drugi modeli so se tako v Sloveniji kot v tujini izkazali za napačne.

Deli.