DSD – Demokratična stranka dela

Demokratična stranka dela je bila ustanovljena zato, da bi zaščitila vrednoto dela in delavske pravice ter začela nujni boj za pravičnejšo delitev ustvarjenega bogastva. Nezadržno in vedno hujše izkoriščanje zaposlenih na eni strani ter požrešnost lastnikov kapitala in podjetij na drugi, je vzrok za naraščanje števila revnih in oženje števila (pre) bogatih.

Ker se nobena dosedanja politična stranka ni resno zavzela za razvoj družbeno odgovornega gospodarstva, ki naj upošteva varovanje okolja, pravično delitev ustvarjenega, ki naj omogoča ohranjanje solidarnosti in socialne države, udeležbo delavcev pri dobičku in upravljanju ter solastništvo zaposlenih, se je skupina razmišljujočih državljank in državljanov z mag. Francem Žnidaršičem na čelu, odločila ustanoviti Demokratično stranko dela – DSD.

DSD ne sprejema razmer, v katerih je prišlo do velikega družbenega in ekonomskega razvoja, znotraj katerega je bilo ustvarjeno ogromno bogastvo, ob tem pa delavski razred postaja vedno bolj izkoriščan, reven, z usihanjem skozi stoletje priborjenih pravic ter brez pogojev za dostojno preživetje in varno starost.

Ker sindikati kot organizacija civilne družbe niso uspeli v zadostni meri zavarovati položaja in pravic zaposlenih, postaja Demokratična stranka dela novo uporabno orodje, ki na zakonit način omogoča pohod delavcev na oblast, kjer bodo sami in neposredno odločali o svoji usodi danes in v prihodnje. Če bodo sprejeli odločitev, da pri tem sodelujejo, bo njihova sedanjost znosnejša, prihodnost pa lepša. Če take odločitve ne bo, bodo sami krivi svoje nesreče. To pomeni nadaljevanje izkoriščanja s strani kapitala, življenja v bedi, brez priborjenih pravic, ter ponižno čakajoč na drobtinice, ki bodo padale z mize bogatašev.

1. marca 2014 je DSD s strankama Iniciativa za demokratični socializem IDS in Stranko za ekosocializem in trajnostni razvoj Slovenijie ustanovila Koalicijo Združena levica in skupaj smo stopili iz prisilne medijske anonimnosti. Na Evropskih volitvah 2014 nismo dobili svojega poslanca, a smo dosegli za novince solidnih 5,5 %. Na predčasnih volitvah v Državni zbor istega leta smo uspeh še povišali in 6 kandidatov z liste Združene levice se je uvrstilo med poslanece Državnega zbora novega sklica.

Združena levica in Demokratična stranka dela smo sedaj pripravljeni na nadaljnje borbe za ohranitev in zvečanje pravic delavcev in upokojencev, ohranitev javnega zdravstva in šolstva pa še kaj. Podrobnosti so navedene v našem programu.

V zadnjih 24. Letih se je nakopičilo veliko problemov. Ti se sami ne bodo rešili, zato se združujmo v Demokratični stranki dela in sprejmimo svojo aktivno vlogo kot rešitev in možnost za ohranitev demokratične, pravne in socialne države. Vse troje je danes v škodo večine zelo ogroženo in propada!

Skupaj smo močnejši! Pridružite se nam!

Kontakt: info@strankadela.si

Deli.