Informacije o draginjskem dodatku

»Za razliko od predhodne vlade, ki je delila nagrade, bone in dodatke vsepoprek, smo se v naši ekipi odločili, da bomo pomoč ciljali in jo najprej namenili tistim, ki jo najbolj potrebujejo.«
Luka Mesec na Svetu na Kanalu A
Do tega paketa pomoči so upravičeni upravičenci do socialne pomoči, varstvenega dodatka in nadomestila za invalidnost. Velja tako za brezposelne kot za zaposlene kot za upokojence.
– samska oseba 200 EUR
– partnerska zveza brez otrok 314 EUR
– enostarševska družina z enim otrokom 259 oz. 318 EUR
– dvostarševska družina z enim otrokom 373 oz. 432 EUR
– dvostarševska družina z dvema otrokoma 432 oz. 550 EUR
– dodatek za upravičence do nadomestila za invalidnost +200 EUR
Gre za enkratno pomoč. Upravičenci bodo morali zanjo sami zaprositi na lokalnem centru za socialno delo, bodo pa pri tem prejel več pozivov in opozoril. Pomoč se bo izplačevala od 1. novembra 2022 dalje.
Posebej opozarjamo, da med upravičence spadajo tudi mnogi takšni, ki delajo, vendar vseeno spadajo pod prag tveganja revščine. Na drugi obstaja takšni, posebej med starejšimi od 65 let, ki so upravičeni do raznih socialnih pomoči, pa tega sploh ne vedo ali pa se bojijo, da jo bodo morali nekoč vračati. Delitev dodatka bomo izkoristili za to, da popravimo te primere.
Ponižujoče se nam bi zdelo, da zapovedujemo ljudem, da lahko pomoč porabijo samo za ta in ta kruh ali to in to položnico. Upravičencem bo denar lepo in enostavno nakazan na račun in verjamemo, da ga bodo v teh težavnih časih uporabili točno za namen, za katerega je bil mišljen.
Poznaš nekoga, ki je upravičen do pomoči? Spravi informacije do njih!
Deli.