Ob napovedanem dvigu zavarovalniških premij

Trditev privatnih zavarovalnic, da je dvig zavarovalniških premij nujen zaradi rasti stroškov, je zgolj izgovor, namenjen ohranjanju rekordnih ravni dobičkov, ki smo jim priča v zadnjih letih.

Zavarovalnice iz naslova dopolnilnega zavarovanja namenijo v javno zdravstvo bistveno manjši delež kot ZZZS. Vse, za kar gre privatnim zavarovalnicam, so večmilijonski dobički, ki poniknejo v žepih lastnikov, čeprav bi morali v javno blagajno.
Naš največji problem namreč ni javna zdravstvena blagajna, naš največji problem so oblike privatizacije javnega zdravstvenega sistema. Odgovor na privatizacijo je jasen: omejiti je potrebno koncesije, odpraviti popoldansko delo zdravnikov pri zasebnikih ter ukiniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje.
Dopolnilno zdravstveno zavarovanje kljub zavajajočemu imenu ni stvar izbire, je pogoj za dostop do zdravstvenih storitev. Poleg tega pa je za razliko od obveznega gluho in slepo za socialni položaj ljudi.
Ob rastočih stroških življenja bo napovedano zviševanje cen dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja še dodatno omejilo dostop do zdravstvene oskrbe, saj bo ta zaradi 125 evrov letno višjih stroškov vse težje dosegljiva za revne upokojence, kmete, zaposlene z nizkimi plačami, samozaposlene in prekarce z nizkimi dohodki.

V Levici smo prepričani, da je takšno zdravstveno zavarovanje nepravično, zato je zdaj pravi čas, da ga odpravimo.

Deli.