Koalicija zavrnila predloge Levice, ki omejujejo neupravičeno zaslužkarstvo v zasebnih domovih za ostarele

V Levici smo že večkrat opozorili, da zasebni domovi za starejše s koncesijo izdatno služijo na račun starejših, tako da jim neupravičeno in nepravilno zaračunavajo lastne stroške investicije ali kreditov. To je potrdilo tudi Računsko sodišče, ki ugotavlja, da ministrstvo dopušča nekaterim zasebnim domovom za starejše, da svojim uporabnikom zaračunavajo tudi fiktivne stroške. Danes koalicija ni podprla niti enega predloga Levice, ki bi ministrstvu naložil, da pregleda in omeji neupravičeno zaračunavanje višjih stroškov stanovalcem v zasebnih domovih in državnemu zboru pojasni, kam je izginilo 5,2 milijona presežkov, ki so jih v letu 2016 ustvarili domovi za starejše občane. 

Posledica komercializacije oskrbe starejših v zadnjih desetletjih, ko je politika gradnjo javnih domov zamenjala s podeljevanjem koncesij zasebnikom, je nedavna ugotovitev Računskega sodišča, da so izvajalci institucionalne oskrbe samo v letu 2016 ustvarili 10,8 milijona evrov dobička v panogi, ki je zakonsko opredeljena kot nepridobitna. Pri tem je v reviziji ugotovilo, da 5,2 milijona evrov presežkov sploh ni pojasnjenih. Še bolj nesprejemljivo pa je dejstvo, da koncesionarji z dovoljenjem pristojnega ministrstva zaračunavajo bistveno previsoke oskrbnine, ki si jih ne morejo privoščiti niti upokojenci z nadpovprečnimi pokojninami. Računsko sodišče ugotavlja tudi, da obstajajo primeri, kjer so stanovalci plačevali celo za dolgove zasebnikov, ki so bili že davno odplačani in s tem za zasebnike ustvarjali čisti dobiček. Nekateri uporabniki so oskrbo preplačali tudi v višini 1.699 evrov letno.  

Zato smo v Levici na današnji nujni seji predlagali, da pristojno ministrstvo oziroma vlada:

  • nemudoma preveri in omeji cene v zasebnih domovih s koncesijo; 
  • spremeni pravilnik, ki določa, da lahko dolgove zasebnikov odplačujejo uporabniki in uporabnice doma;
  • nemudoma pojasni za kaj je bilo nepojasnjeno porabljenih 5,2 milijonov evrov presežka izvajalcev institucionalne oskrbe;
  • zagotovi, da se stanovalcem preneha dodatno zaračunavati osnovne storitve socialne oskrbe, kot je pomoč pri osebni higijeni, orientaciji, izvajanju dnevnih aktivnosti in drugo.
  • da pripravi akcijski načrt za reševanje prezasedenosti in kadrovske podhranjenosti v domovih za starejše, ki bo prelomil s dosedanjo politiko podeljevanja koncesij zasebnemu kapitalu in vseboval načrt za obnovo in razširitev obstoječih objektov ter gradnjo novih domov za starejše kot analizo kadrovskega stanja v domovih starejših občanov in predlog načrta za kadrovsko krepitev, ki bo omogočala kakovostno skrb za starejše. 

Vsi naši sklepi so bili zavrnjeni brez utemeljitve. Koalicijske poslanske skupine so sprejele svoje sklepe, ki: 1) ne rešujejo problemov dvojnega zaračunavanja osnovnih storitev socialne oskrbe v domovih za starejše občane in 2) niti z besedo ne naslavljajo nepravilno določenih cen oskrbe v zasebnih domovih s koncesijo. Koalicija je sicer predlagala vladi, naj pripravi akcijski načrt za reševanje prezasedenosti in kadrovske podhranjenosti v domovih za starejše, a za predložitev tega načrta – za razliko od predloga Levice – ni predlagala nikakršnega roka, niti ni od vlade zahtevala, da na kakršenkoli način poseže v dobičke koncesionarjev. Zopet gre za mlačne in neoperativne sklepe, s katerimi se reševanje konkretnih težav starostnikov in njihovih družin z nezavezujočimi sklepi predlaga v nedoločeno prihodnost. Koalicija je prav tako zavrnila sklep, ki smo ga predlagali na pobudo Združenja srebrna nit, da naj vlada zagotovi pogoje za dokončanje gradnje domov za starejše občane v Vrtojbi pri Novi Gorici in v Osilnici in jih vključi v mrežo javnih domov. 

Deli.