Dimitrij Rupel ureja enciklopedijo za potvarjanje zgodovine, financirano z javnimi sredstvi!

Na spletu se je nedavno pojavil portal “E-enciklopedija slovenske osamosvojitve, državnosti in ustavnosti,” nov poskus desnega tabora poosamosvojiteljskih elit, da na novo napišejo polpreteklo zgodovino v skladu s svojimi političnimi cilji in interesi.

Odgovorni urednik “enciklopedije” je Dimitrij Rupel, v uredniškem odboru sodeluje Janez Janša, poteka pa pod okriljem Nove univerze. Gre za privatni visokošolski zavod v orbiti SDS, ki ne izpolnjuje minimalnih visokošolskih standardov, zaradi česar mu je bila odvzeta akreditacija. Koruptivni poskus ustvarjanja izjem, ki bi univerzi podaljšal status (in s tem državne subvencije), smo v Levici ob pomoči opozicije uspešno zaustavili.

Osnovnih zgodovinopisnih standardov ne dosegajo niti gesla, ki jih producirajo avtorji tako imenovane enciklopedije – in to je mila in benevolentna ocena. Kar je pri tem najbolj sporno, je to, da so njihovi tendenciozni zmazki financirani z javnimi raziskovalnimi sredstvi Agencije za raziskovalno dejavnost. Medtem pa na stotine raziskovalk in raziskovalcev vseh mogočih akademskih disciplin ustvarja resne raziskave v nehvaležnih razmerah vsakoletnih nestabilnih projektnih prijav in prekarnih zaposlitev.

Znanost in raziskovanje životarita, medtem ko vlada deli obljube o zviševanju vojaškega proračuna. Tako raziskovalci kot vrh NATO pakta zahtevajo zase 2 odstotka BDP. Jasno je, katero izmed teh dveh področij bi prineslo dejanske koristi slovenski družbi in svetu.

Pravilnega odgovora, komu nameniti javna sredstva v višini dveh odstotkov BDP, ne bomo dobili od samooklicanih osamosvojiteljev, ki nas osamosvajajo že 30 let. Desnica tiči v letu 1991 (in 1945) natanko zato, ker nima nobenega občutka za dejanske težave ljudi in ker nima prav nobenega pametnega odgovora na dileme in probleme, s katerimi se soočamo v 21. stoletju.

Stranka Levica je s strani Nove univerze dne 5. julija 2021 prejela zahtevo za popravek, ki ga v skladu s 27. členom ZMed objavlja v nadaljevanju.

»V članku  z naslovom »Dimitrij Rupel ureja enciklopedijo za potvarjanje zgodovine, financirano z javnimi sredstvi« je stranka Levica na spletnem mediju https://www.levica.si/ zapisala, da gre pri Novi univerzi za »privatni visokošolski zavod v orbiti SDS, ki ne izpolnjuje minimalnih visokošolskih standardov, zaradi česar mu je bila odvzeta akreditacija.«

Akreditacija Nove univerze, njenih članic in študijskih programov, ki jih slednje izvajajo na dodiplomski, magistrski in doktorski ravni, so javno veljavne. O tem se kdorkoli lahko seznani, ko vpogleda v javno dostopne evidence Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu (o akreditacijah in akreditacijskih postopkih visokošolskih zavodov) in v javno evidenco eVŠ, ki jo vodi in je dostopna na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Novi univerzi ali njenim članicam ni bila izdana kakršnakoli odločba pristojnih institucij, s katero bi bila akreditacija Nove univerze ali njenih članic odvzeta ali omejena. Nova univerza zanika vsakršne trditve, da naj bi imela kakršnekoli težave pri prvem ali pa kateremkoli naslednjem podaljšanju akreditacije, ker v celoti izpolnjuje vse ustrezne zakonske pogoje in merila.«

Deli.