Vladni demografski sklad je namenjen prevzemu in privatizaciji državnega premoženja

Komisija za nadzor javnih financ je pritrdila Levici: vladni predlog zakona o demografskem skladu dolgoročno ne pomaga pokojninski blagajni ter predstavlja tveganje za korupcijo in nadaljnjo privatizacijo državnega premoženja.
 
Vlada Janeza Janše skuša z zakonom o nacionalnem demografskem skladu mimo sindikatov in zaposlenih centralizirati nadzor nad lastništvom in upravljanjem 8,6 milijarde EUR državnega premoženja. Z ustanovitvijo demografskega sklada, ki ne rešuje problema finančne podhranjenosti javne pokojninske blagajne, hoče pridobiti nove vzvode za privatizacijo državnega premoženja ter netransparentno in samovoljno poseganje v upravljavske in nadzorne organe slovenskih družb.
 
V Levici takemu demografskemu skladu nasprotujemo, zato smo zahtevali sklic nujne seje Komisije za nadzor javnih financ, ki je danes sprejela naše predloge sklepov, s katerimi:
 
– ugotavlja, da vladni predlog ne zagotavlja dolgoročne javnofinančne vzdržnosti pokojninske blagajne,
– poziva vlado, da v 7 dneh komisijo posreduje analizo dolgoročnega vpliva tega predloga na javne finance,
– poziva vlado, da v 7 dneh odgovori Komisiji za preprečevanje korupcije, ki je opozorila, da predlog ne vsebuje primernih varovalk za preprečevanje korupcije,
– ugotavlja, da predlog omogoča nadaljnjo privatizacijo državnega premoženja,
– ugotavlja, da predlog ogroža gospodarno upravljanje s pokojninskim skladom za javne uslužbence,
– poziva vlado, da se odpove aktualnemu konceptu demografskega sklada in pripravi ustreznejšo rešitev za dolgoročno vzdržnost pokojninske blagajne.
Deli.