Ob dnevu upora proti okupatorju

Danes je dan upora proti okupatorju (oziroma dan Osvobodilne fronte).
Letošnje leto ga ponovno zaznamujejo poskusi, da se očrni tiste, ki gojimo spomin na to obdobje, kot nasprotnike Slovenije. Ampak osamosvojitev se ne začne in konča leta 1991.
Samostojnost pomeni postaviti se bo robu bistveno močnejšemu sovražniku in si izboriti svobodo. Lastnoročno, dolžni nikomur.
Samostojnost pomeni po vihri vojne na novo zgraditi razrušeno državo in dati ljudem perspektivo.
Samostojnost pomeni dati delavcu glas na delovnem mestu in ga ne več obravnavati samo kot eno izmed surovin v obratu.
Samostojnost pomeni vrtce in druge javne storitve, da se lahko tudi ženske začele enakovredno vključevati v družbo.
Samostojnost pomeni biti odločen in zagovarjati mir in enakopravnost v svetu v trenutku, ko se je ta ponovno razcepil v dva tabora na robu vojne.
Za vse to smo lahko hvaležni tistim, ki so v najtežjem trenutku zgodovine vzeli usodo v svoje roke.
Ostanimo ponosni na to!

Ministrica dr. Asta Vrečko: Na današnji se spominjamo ustanovitve Osvobodilne fronte (1941) in upora narodnoosvobodilnega gibanja, ki imata v zgodovini Slovenije poseben pomen. Gre za pogumno dejanje posameznikov in posameznic, ki so razumeli, kako pomembno je organizirati boj proti nacifašističnemu okupatorju. A to ni bil le boj za osvoboditev izpod primeža okupatorjev, temveč tudi boj proti nevzdržnim socialnim razmeram in neenakostim. V Osvobodilno fronto sta bili vključeni tudi kulturna in socialna osvoboditev. V obdobju druge svetovne vojne je bila oblikovana prva slovenska vlada, na osvobojenih ozemljih so delovale šole in bolnišnice, ženske so dobile volilno pravico, pomembno vlogo pa so odigrali borci in borke – kulturni delavci in delavke.

Umetnostno delovanje med partizani je bilo zelo razvejano, od likovne umetnosti, glasbe, literature do fotografije. V partizanskih enotah so prirejali recitacijske večere, organizirano je bilo narodno gledališče, od leta 1943 je delovalo tudi lutkovno gledališče, tudi film in moderni ples sta bila del partizanske kulturne produkcije. V Slovenskem umetniškem klubu so bili zastopani tudi arhitekti. Vse to pa je postavilo tudi temelje za poznejšen razvoj modernizacije družbe.
Vedno znova se moramo spominjati zgodovine in se iz nje tudi učiti. Ob dnevu upora proti okupatorju vam vsem čestitam!
Deli.