Ali bo Državni zbor vrnil bolniško nadomestilo na predkrizno raven?

V Levici smo prepričani, da je bil ZUJF škodljiv in da je potrebno vse pravice, ki so bile s tem škodljivim zakonom odvzete vrniti na prejšnjo raven. Med drugim je tako ZUJF zmanjšal odstotek k nadomestila za čas odsotnosti z dela za prvih 90 dni. Zato smo vložili amandma k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki ga je predlagal Državni svet in o katerem bo jutri, torek 28. 5.2019, glasoval Državni zbor. Amandmaju Levice sta neposredno podporo že zagotovili dve stranki, pri glasovanju pa se bo dokončno pokazalo, katere stranke z odpravo varčevalnih ukrepov mislijo resno.

Z amandmajem v Levici vračamo vsa bolniška nadomestila iz 31. člena ZZVZZ na raven pred ZUJF-om.  Amandma spreminja sedanjo ureditev za nadomestilo zaradi bolezni izven dela, izolacijo in karanteno in spremstvo, pri čemer ukinja veljavno znižanje nadomestila za 10% za prvih 90 dni.

Nadomestilo bi po našem predlogu od prvega dne bolniške ponovno znašalo:

  • 100 % osnove ob zadržanosti od dela zaradi poklicne bolezni, poškodbe pri delu, presaditve živega tkiva in organov v korist druge osebe, posledic dajanja krvi ter izolacije, ki jo odredi zdravnik;
  • 90 % osnove ob zadržanosti od dela zaradi bolezni;
  • 80 % osnove ob zadržanosti od dela zaradi poškodb izven dela, nege družinskega člana in spremstva, ki ga odredi zdravnik.

V Levici smo in bomo dosledno nasprotovali vsem varčevalnim politikam, saj so se izkazale za škodljive. Danes vemo, da en privarčevan evro pomeni za skoraj 2 evra manjši BDP. V Levici zato varčevanju nasprotujemo tako, da po eni strani zagovarjamo vrnitev na stanje pred uvedbo varčevalnih politik, po drugi pa predlagamo progresivne ukrepe za razvoj gospodarstva in socialne države.

Miha Kordiš: ”Z ZUJFom uzakonjeno vsesplošno varčevanje je imelo številne škodljive posledice za ljudi, socialno državo in gospodarstvo. Čeprav so bili ti rezi neupravičeni že takrat, začasni ukrep 10% znižanja bolniškega nadomestila, kljub obljubam še vedno ni odpravljen. Jutri imamo poslanci državnega zbora priložnost, da to krivico odpravimo. Pravica do bolniške je pravica vsakega delavca, sploh v času, ko so vzrok za bolniške pogosto slabi in prekarni delovni pogoji.”

 

Deli.