Medtem ko se jemlje revnim zaposlenim, nova darila za najbogatejše

Danes je Vlada RS sprejela novelo zakona o dohodnini, ki ustvarja 137 milijonov evrov velik izpad proračunskih prihodkov in daje veliko davčno darilo tistim z najvišjimi dohodki. Kot že trikrat v zadnjih 3 letih, želi vlada zopet obdariti 10% najbolje plačanih. Ker minister Bertoncelj na današnji novinarski konferenci ni želel razkriti podatkov o učinkih reforme, čeprav jih pozna in jih za zaprtimi vrati izstreli iz glave, jih predstavljamo v Levici:

  • delavcu na minimalni plači, ki bo leta 2019 znašala 940 evrov bruto, se bo dohodek na letni ravni povečal za manj kot 2 evra;

  • delavcu s povprečno plačo (1721 evrov bruto) se bo povečal za 147 evrov;

  • dohodek menedžerja, ki prejema šestkratnik povprečne plače (10.327 evrov bruto), se bo na letni ravni povečal kar za 1989 evrov.

Matej. T. Vatovec: “Medtem ko davčna reforma za bogate delavcem z najnižjimi prihodki daje drobiž, v celem letu za ceno ene kave, menedžerjem podarja skoraj 2000 evrov. In to na isti dan, ko skupaj z SDS skoraj 6000 revnim zaposlenim in njihovim družinam jemlje do 200 evrov socialne pomoči. “

Vlada ne dela za srednji razred, ampak za bogate

Že aprila, ko je vlada davčno razbremenila regres, ni povedala, da so od tega največ koristi imeli prejemniki najvišjih plači. Ob regresu 1000 evrov je delavec na minimalni plači pridobil približno 160 evrov več, menedžerji z 10 tisoč evri plače pa 500 evrov več.

Največji dobitniki razbremenitve regresa so bili najbogatejši menedžerji, zdravniki, odvetniki in predsedniki uprav. V proračunu je tako že nastala 92 milijonska luknja, ki se bo do konca leta še močno povečala.

Kljub temu vlada pred javnostjo noče jasno in glasno povedati, da bodo tudi tokrat od njihovih reform največ dobili bogati, najmanj pa revni. Raje se poslužuje zavajanja in zatrjuje, da so spremembe dohodninske lestvice osnovane »na način, da se v največji meri razbremeni srednji dohodkovni razred«.

Prikaz učinkov vladne dohodninske reforme na dohodke zavezancev

Bruto plača v EUR (mesečno)

Razlika v dohodku v EUR (mesečno)

Razlika v dohodku v EUR (letno)

Minimalna (2020)

940,58

0,13

1,60

povprečna plača

1.721,12

12,24

146,82

2x povprečna

3.442,24

53,62

643,46

3x povprečna

5.163,36

67,03

804,40

4x povprečna

6.884,48

80,55

966,59

5x povprečna

8.605,60

137,71

1652,47

6x povprečna

10.326,72

165,71

1988,51

Ob vsem tem pa vlada odstopa od pravične obdavčitve kapitala. V Koalicijskem sporazumu za obdobje 2018-2022 so se vse koalicijske stranke zavezale, da bodo »osebne prihodke iz kapitala in rent« vključile »v osnovo za odmero dohodnine«. V Sporazumu o sodelovanju z Levico pa je bilo določeno, da se bo stopnja DDPO iz sedanjih 19% v treh letih postopoma povišala na 22%. Paket vladnih davčnih ukrepov popolnoma ignorira obe zavezi. Odstopa tako od pravične obdavčitev kapitalskih dohodkov kot od dviga davka na dobiček.

Vlada dela 74 milijonov veliko luknjo v proračunu za leto 2020

Ker proračun ne predvideva učinkov danes na vladi sprejete davčne reforme, vsebuje pa učinke mehkih ukrepov pri pobiranju davkov, ki naj bi prinesli manjkajočih 74 milijonov, bo v proračunu za leto 2020 nastala luknja v višini 74 milijonov evrov. Že pred dvema tednoma, ob manjši korekciji napovedi UMAR, je vlada pokazala kdo bo to darilo bogatim moral plačati: upokojenci in najbolj ranljivi.

Vlada zavaja, tudi ko pravi, da je paket davčnih reform proračunsko nevtralen. Izpad proračunskih sredstev celotnega davčnega paketa, vključno z aprilsko razbremenitvijo regresa, bo znašal najmanj 166 milijonov evrov!

Vlada hkrati govori, da si ne moremo privoščiti ukinitve DZZ, ki bi proračun stala 68 milijonov evrov, večina ljudi pa bi bila na boljšem več kot 90%, zdaj pa sprejema skoraj trikrat dražji paket ukrepov, ki bo v korist najbogatejših osiromašil javno blagajno.

Matej T. Vatovec: “Ko bodo vladne stranke govorile, da v proračunu ni več denarja za višje pokojnine, za domove za ostarele, za revne zaposlene, raziskave in razvoj, bomo vedeli zakaj tega denarja ni: ker so se namesto za socialno državo znova odločili za desetmilijonska darila najbogatejšim.”

Deli.