Ministrica dr. Asta Vrečko: po prenovi vabimo h kandidiranju v strokovne komisije

S petkovo objavo prenovljenega Pravilnika o strokovnih komisijah v Uradnem listu RS je prenehal mandat 95 članicam in članom 21 stalnih strokovnih komisij na Ministrstvu za kulturo, ki so bili imenovani v mandatu ministra dr. Vaska Simonitija.

S tem je izpolnjena ena od koalicijskih zavez o odpravi najbolj spornih odločitev na področju kulture prejšnje vlade. Njihova sprememba pravilnika o strokovnih komisijah je namreč povzročila veliko nestrinjanja v javnosti, saj je krčila prostor avtonomnemu in strokovnemu delovanju na področju kulture.

Skladno z zavezami ministrstva po vključujočem, dialoškem in strokovnem delu bodo nove komisije imenovane s pomočjo javnega poziva, ki strokovni javnosti omogoča, da med sabo predlagajo najkompetentnejše strokovnjake s posameznih področij. Ministrstvo za kulturo je tako že objavilo poziv za nove člane in članice komisij, ki je odprt do 18. oktobra. Z njim želi ministrstvo zagotoviti avtonomno in strokovno podkovano odločanje o programih in projektih samozaposlenih, nevladnih organizacij in javnih zavodov.
Po novem bo na ministrstvu delovalo 18 komisij, ki bodo imele najmanj tri ter največ sedem članov, pri čemer bo večina komisij zaradi potreb zagotavljanja strokovnega znanja raznolikih disciplin znotraj področja štela pet ali sedem članov. S pravilnikom je bila ukinjena komisija za samozaposlene, njene pristojnosti pa se prenašajo nazaj na posamezne področne komisije. S tem bo Ministrstvo za kulturo zagotovilo, da bodo vloge za vstop ali podaljšanje statusa in pravic samozaposlenih tako kot v preteklosti obravnavane s strani širše zasedbe strokovnjakov, ki svoja področja in tam delujoče ustvarjalke in ustvarjalce dobro poznajo ter lahko zato utemeljeno presojajo kvaliteto njihovega dela.
Pravilnik o strokovnih komisijah sicer določa število in sestavo, naloge, način dela, trajanje mandata in financiranje komisij za posamezna področja kulture. Ministrstvo je pri pripravi predloga novega pravilnika upoštevalo več pobud, ki so jih minula leta in v javni razpravi nanj naslovili zagovorniške organizacije, stanovska društva, posamezniki in posameznice. Pravilnik podeljuje večjo avtonomnost strokovnim komisijam ter preprečuje vpliv politike na njihovo delo. Na seznamu področij uvaja novi komisiji za nesnovno kulturno dediščino in podporne programe. Na področju vizualnih umetnosti bosta po novem delovali dve komisiji: ena za vizualno področje ter druga za arhitekturo in oblikovanje. Področje uprizoritvenih in glasbenih umetnosti po novem ne bosta več delovali ločeno za javne zavode in nevladne organizacije oziroma resno in drugo glasbo, temveč bosta skladno s sodobnimi smernicami kulturne politike področji pokrivala kot enotni ekosistem. Med novostmi pravilnika so še uvodno izobraževanje za člane in članice komisij in možnost izvedbe sej preko videokonferenčnih platform.

Pri sestavi komisij nov pravilnik narekuje zasledovanje strokovnosti in uravnotežene zastopanosti po spolih in starosti, geografske razpršenosti po območjih delovanja posameznih kandidatov in kandidatk ter skupnega nabora izkušenj iz različnih zvrsti obravnavanega področja ter delovnih in organizacijskih oblik delovanja. Nove članice in člani bodo predvidoma imenovani konec oktobra.

Ministrica Asta Vrečko

Deli.