Ministrica dr. Asta Vrečko: nagovor v Šoštanju ob stoletnici Kajuhovega rojstva

Spoštovane in spoštovani. V čast mi je, da vas lahko nagovorim v kraju, kjer se je pred stotimi leti rodil Karel Destovnik – Kajuh.

Šoštanj nikoli ni pozabil na svojega rojaka, za kar smo lahko hvaležni. Tudi zato smo danes tukaj, v Šoštanju, kjer se s to prireditvijo poklanjamo Kajuhu, velikemu pesniku in borcu za svobodo. 

Karel Destovnik je bil že kot otrok razpet med dve družini z različnim družbeno-ekonomskim ozadjem, med meščansko družino po materini strani in družino skromnega kmečkega porekla po očetu. Mozaik razredno in narodnostno mešanega kraja ga je v desetih letih otroštva v Šoštanju zaznamoval in navdihnil njegovo ustvarjalnost z ljubeznijo do doma in družbene pravičnosti. Družbene neenakosti in krivice so v njem vzpodbudile globoko občuteno socialno poezijo, s katero se je zares začel ukvarjati v dijaških letih, ko je obiskoval celjsko gimnazijo. V času preizkušnje vojne je v njegovem ustvarjanju prevladovala pesem upora. Kajuh, kljub razmeroma majhnemu opusu, velja za najimenitnejšega in najbolj priljubljenega predstavnika slovenske partizanske lirike in pesmi upora ter enega najvidnejših pesnikov upora v Evropi. Njegove poezije sicer ni mogoče ločiti od zgodovinskega časa, ki mu je bila zavezana, vendar pomembno presega zgolj identifikacijsko raven, saj seizmografsko beleži notranje napetosti tistega časa in ga na ta način presega.

V letu, ki se končuje, je bila stota obletnica Kajuhovega rojstva obeležena s številnimi kulturnimi prireditvami, srečanji in projekti širom Slovenije, ki naslavljajo Kajuhovo ustvarjalnost. Ideja za nacionalno obeleženje Kajuhove ustvarjalnosti je nastala na podlagi usklajene pobude širše lokalne skupnosti, v kateri je Kajuh preživel najpomembnejša leta svojega življenja. Žal nam je lahko, da ni pomena Kajuha prepoznala že prejšnja vlada – smo pa zato v tem mandatu na ministrstvu za kulturo z navdušenjem sprejeli pobudo. Nacionalno obeleženje življenja in ustvarjanja Karla Destovnika – Kajuha je namenjena poklonu velikemu poetu, katerega literarno delo ni le dokument takratnega časa, temveč obenem izpoveduje najglobljo in najbolj čisto, nadčasovno človečnost. 

Tako kot se z letom 2022 praznovanje rojstva Karla Destovnika – Kajuha še ni zaključilo in ga bomo na državni ravni proslavili še v letu 2023, tako se ni in se ne bo prenehala sodobnost in aktualnost njegovega sporočila. 

Kajuh zaradi prezgodnje smrti, ko je padel pod streli sovražnika, star komaj 21 let pri Žlebniku v Zavodnju, le tri ure hoda od rojstnega Šoštanja, ni ustvaril veliko pesmi. Kljub temu je v svoji poeziji z izjemno jasnostjo in izrazno močjo izpovedal občutje sveta, ki je bilo značilno za velik del njegove generacije. V svojih pesmih poziva h kolektivni identifikaciji. Kajuh je vsebine svojih notranjih in intimnih konfliktov na področju ljubezni, družinskih odnosov in strahu pred smrtjo v svojem opusu prepletal z napetostmi idej, skupnosti in takratnega družbenega sveta. 

Njegovo sporočilo o človečnosti je danes v času številnih družbenih kriz in ob vrnitvi vojne na tla Evrope še kako aktualno. Sodobno sporočilo prezgodaj umrlega pesnika želimo prenesti na generacije mladih, saj verjamemo, da bosta ob vseh preizkušnjah 21. stoletja življenje in delo Karla Destovnika – Kajuha vir navdiha in poguma mladim in vsem nam, da med spopadanjem s podnebnimi spremembami, ekonomsko nepravičnostjo in ostalimi življenjskimi izzivi, v Kajuhovih verzih najdemo navdih za iskrenost in pogum svojih lastnih dejanj.

Deli.