Ministrica dr. Asta Vrečko ob dnevu kulture

»Spoštovani in spoštovane, vsi, ki ste se zbrali na Prešernovem trgu v Ljubljani in vsi, ki ste pred radijskimi sprejemniki, naj vam najprej zaželim vesel kulturni praznik.

Da je ta dan posvečen kulturi, in da imamo državni praznik kulture ni zanemarljivo dejstvo. A simbolni pomen tega dne moramo nadgraditi s konkretnimi dejanji in sistemskimi odločitvami, ki bodo potrdile, da kulturo kot družba resnično cenimo.

Redkokdo se ob obisku kulturnega dogodka zaveda, da za vsako vsebino stojijo številni delavci in delavke. Njihovo delo pogosto ostaja nevidno očem javnosti. Za izvrstno izvedeno baletno predstavo se skrivajo meseci vaj in leta šolanja, treningov, dela. Za kvalitetnim prevodom poezije v tuj jezik stoji poglobljeno poznavanje literature ciljnega in izvornega jezika ter dolga leta urjenja jezikovnih sredstev. Zlasti delo podpornih poklicev v kulturi ostaja javnosti nevidno, čeprav je za ustvarjanje vsebin enako pomembno kot tisto, kar vidimo na odrih, platnih, muzejih ali galerijah. Plačilo za opravljeno delo kulturnim delavcem in delavkam prepogosto ne ustreza vloženemu znanju, trudu in delu.

Na ministrstvu za kulturo smo se ob nastopu mandata zavezali, da bomo delavcem in delavkam v kulturi zagotovili dostojne pogoje za delo. Tem zavezam sledimo z noveliranjem zakonodajnih podlag ter načrtovanjem bolj demokratičnih in socialno pravičnih kulturnih politik.

A položaj delavcev in delavk v kulturi se ne bo izboljšal samo z ostrejšo javno regulacijo v sektorju. Ustreznega vrednotenja kulturnih dobrin namreč ne more predpisati nobena zakonska podlaga.

Umetnost in kultura sta temeljna gradnika družbenega razvoja in čas je, da ustrezno spremenimo svoj odnos do njiju.

Kultura zagotavlja družbeno blaginjo, njen gospodarski doprinos je obsežen, njena izobraževalna vloga izjemnega pomena, je vezivo skupnosti. Kultura in umetnost prepoznavata in sprejemata raznolikost, zagotavljata svobodo izražanja ter omogočata živost jezika. Ohranjata in oživljata sporočila iz preteklosti. Ustvarjata in oblikujeta vrednote za prihodnost. Kultura in umetnost sta za človeka in družbo nujni, njuni pozitivni učinki na človeka pa neizpodbitno očitni.

Danes pa imam tudi to čast, da lahko slovesno oznanimo, da se bo prav na slovenski kulturni praznik 8. februarja 2025 pričela Evropska prestolnica kulture Nova Gorica – Gorica.

Sicer pa vam ob letošnjem kulturnem prazniku, 8. februarju, vam želim, da bi vrednost kulture in umetnosti prepoznavali vsak dan.«

Deli.