Če se minister ne misli zganiti, potem se bomo mi

Na zahtevo Levice je 20. 2. 2020 zasedala skupna nujna seja Odbora za zdravstvo ter Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, na kateri smo obravnavali onesnaženost srednje Soške doline, ene izmed najbolj okoljsko in zdravstveno ogroženih v Sloveniji, zaradi sosežiga odpadkov v cementarni Salonit Anhovo. Na seji smo, po dolgih letih zastrupljanja prebivalstva in preslišanih klicev na pomoč, končno sprejeli sklepe za zaščito okoliškega prebivalstva. Med pomembnejšimi sklepi je tudi spodaj navedeni:

“Vlada RS naj ustanovi delovno skupino, v katero bodo vključeni tudi zdravstvena in okoljevarstvena stroka, lokalna skupnost, civilne iniciative goriške regije in podjetje Salonit Anhovo, in ki bo v roku šestih mesecev preučila možnosti za izenačitev normativov dovoljenih emisij sosežigalnic s tistimi, ki veljajo za sežigalnice.”

Medresorska delovna skupina bi morala do 20.8.2020 zaključiti s svojim delom, a se je prvič sestala šele 10.9.2020. Po tem prvem delovnem sestanku ni bil sklican niti en sestanek, kar kaže, da se vladi, ki je medresorsko delovno skupino ustanovila, in pristojnima ministroma za zdravje ter okolje in prostor, ne mudi z rešitvijo tega perečega zdravstvenega in okoljskega problema.

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 8.1.2021 dalo v javno obravnavno Uredbo o spremembi in dopolnitvi Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov. V tem predlogu pa ni pričakovane izenačitve mejnih vrednosti med sežigalnicami odpadkov in sosežigalnicami odpadkov.

Zato je na januarski seji Državnega zbora poslanec Levice Luka Mesec ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka tudi vprašal, zakaj zamude pri delu medresorske delovne skupine. V svojih neprepričljivih odgovorih minister ni niti omenil, da je v pripravi sprememba uredbe brez vsebine, ki je predlog dela medresorske delovne skupine. 

Več kot očitno je, da minister za okolje in prostor ne želi, da se omeji izpuste, ki nastanejo pri sosežigu odpadkov v cementarnah. Zato bomo namesto vlade Janeza Janše, ki ne namerava spremeniti uredbe, ustrezno zakonodajno rešitev pripravili v Levici v sodelovanju s civilno družbo.

 

Deli.