Andrej Pelicon in kandidatna lista za solidarno Novo Gorico

Levica se na lokalne volitve v Mestni občini Nova Gorica podaja v boj tako z županskim kandidatom Andrejem Peliconom kot s kandidatno listo za mestni svet.

Po prvem mandatu v mestnem svetu, kjer nas je predstavljal le en svetnik, je napočil čas, da ponudimo prebivalkam in prebivalcem naše občine kandidata za župana, ki prihaja iz ljudstva, ki se vsakodnevno srečuje s težavami prebivalcev in jih čuti tudi na svoji koži. Kot šofer, nekdanji sindikalist in sveži upokojenec se v vsakdanjem življenju spopada z enakimi težavami kot vsi, ki so se s svojim delom prebijali skozi življenje, pa morajo sedaj po upokojitvi z uborno pokojnino se prebijati skozi mesec.

Andrej Pelicon je upokojeni šofer, nekdanji sindikalist, ki je bil mnoge borbe za pravice delavcev šoferjev. Od leta 2021 je koordinator lokalnega odbora Levica Goriška in član sveta stranke Levica.

Andrej Pelicon, kandidat Levice za župana Mestne občine Nova Gorica:

»Kandidiram kot človek iz ljudstva, ker menim, da navadni ljudje nismo slišani s strani vladajočih na lokalni ravni. Cel čas se gibljem med ljudmi, jim prisluhnem in sem dobro seznanjen z njihovimi težavami. Poznam potrebe ljudi, naj si bo to pomanjkanje stanovanj, obrtnih con, primernih delovnih mest, prometne težave, poletno pregrevanje Nove Gorice, pomanjkanje pitne vode ter strah pred požari. Kot upokojenec z nizko pokojnino na svoji koži občutim to, kar večina upokojencev, pritisk zaradi draginje in energetske krize. Kot župan bom storil vse kar je v moji moči in v moji pristojnosti za omilitev hudih stisk in revščine.«

Kandidati za mestni svet prihajajo iz vseh starostnih, spolnih in družbenih skupin. Na naši listi so dijakinje, študentje, delavci, upokojenke. Poleg nosilca Andreja Pelicona se nahajajo na listi tudi gledališka igralka Medea Novak, državni sekretar na Ministrstrstvu za kulturo mag. Marko Rusjan, filozof in univerzitetni profesor dr. Mirt Komel ter mnogi lokalno aktivni prebivalci naše občine.

Program liste Levice poudarja solidarno občino, ki s socialnimi programi in projekti na drugih področjih lahko učinkovito dopolnjuje socialne program države. Poskrbeti je treba za ljudi z nizkimi dohodki, tako mlade kot upokojence. v ta paket spada tudi zagotovitev več neprofitnih stanovanj kot tudi nastanitve za starostnike.

Na področju šolstva je potrebno poskrbeti, da bodo vsi otroci imeli možnost kvalitetnega pouka. Javna osnovna šola je tista institucija, ki zagotavlja egalitarnost v družbi, zato moramo vse napore usmeriti v to, da takšna ostane in se poveča kvaliteta pouka.

Na področju zdravstva je potrebno zagotoviti boljše pogoje za delovanje primarnega zdravstva, gradnja prizidka Zdravstvenega doma bo pomagala premagati prostorsko stisko, potrebno pa je z dodatno štipendijsko politiko in drugimi ukrepi obdržati zdravstveni kader na Goriškem.

Podobne težave je z osebjem v domovih starejših občanov. Potrebe s staranjem prebivalstva naraščajo, zato podpiramo kadrovske okrepitve, pa tudi inovativne, sodobne pristope oz programe za aktiviranje starejših občanov.

Mag. Marko Rusjan, mestni svetnik, kandidat na listi Levice za mestni svet MONG:

»Občina potrebuje v novem mandatu vodstvo, ki bo znalo izkoristiti potenciale Evropske prestolnice kulture leta 2025. Takšni projekti prinašajo nove ideje, rešitve ne samo za kulturno področje, temveč tudi za socialo, okolje in demokratično vodeno gospodarstvo. Mesto Nova Gorica in občina potrebuje novo vizijo, ki bo vizija solidarne in okoljsko občutljive skupnosti. Prehajamo iz krize v krizo, socialno najšibkejši potrebujejo pomoč, prav tako nas močno prizadenejo suša in vroča poletja. Na okoljske probleme moramo odgovoriti tudi na občinskem nivoju z drugačno prometno politiko in ozelenitvijo naselij.«

Z okoljskem visoka onesnaženost zraka, segrevanje ozračja zaradi klimatskih sprememb. Spopasti se je potrebno s problemom tako prometa kot industrije ter načinov ogrevanja, dolgoročna širitev toplovoda, večja energetska samozadostnost bivalnih okolij.

Ukrepi: 

  • učinkovitejši javni prevoz, ki bo zmanjšal potrebo po uporabi osebnih avtomobilov. 
  • ozelenitev stavb po vzoru uspešnih projektov po svetu

Lucia Anna Harej, kandidatka na listi Levice za mestni svet MONG:

»V mestnem svetu se bom zavzemala za razvoj športa, ki je tako pomembna za naš podmladek. Nujna je širitev športne infrastrukture, saj so potrebe mladih športnikov velike. Mlade je potrebno vključiti v projekte ozelenitve mesta, predvsem pa večji poudarek dati osveščanju, da je potrebno uporabljati manj plastike in povečati reciklažo odpadkov. Zelene površine v mestu je potrebno ohraniti in povečati parkovne površine, ki pripomorejo k blaženju vedno hujše poletne vročine.»

Na volitve gremo odločni, da vzpostavimo solidarno in okolju prijazno občino za vse prebivalke in prebivalce Mestne občine Nova Gorica!

Deli.