Vložili smo zahtevo za ustavno presojo prepovedi referenduma #780milijonov

28.551 državljanov in državljank Slovenije je vložilo pobudo za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu, ki v času največje zdravstvene, socialne in gospodarske krize zapravlja 780 milijonov evrov za orožje. Vladi so poslali jasno sporočilo, da bodo na referendumu zavrnili nesmiselni orožarski zakon in da bodo denar namesto za oklepnike raje namenili za stvari, ki jih res potrebujemo: za javno zdravstvo, domove za starejše ter reševanje socialnih in gospodarskih stisk.

Vlada Janeza Janše ve, da javne podpore za tako zgrešene prioritete nima, zato se je odločila, da bo poteptala demokratične pravice ter sprejela nezakonit in protiustaven sklep, s katerim se prepoveduje referendum o 780-milijonskem orožarskem poslu. Sklep o prepovedi razpisa zakonodajnega referenduma so 27. 11. 2020 izglasovali poslanci vladajoče koalicije.

Luka Mesec: “Praznost vladnega argumenta, da bo denar za orožje in blaginjo, je razviden iz proračunov za leti 2021 in 2022. Medtem ko bo vlada za orožje v naslednjih letih namenila dodatnih 780 milijonov evrov, dolgotrajna oskrba dobi naslednje leto le pičlih 23 milijonov, za investicije v zdravstvu bo 60 milijonov, za stanovanja pa šest.”

Vladna nezakonita in protiustavna prepoved referenduma zaradi strahu pred ljudstvom. V Levici napovedujemo še drugo ustavno pritožbo

Prepoved referenduma o 780-milijonski nabavi orožja je precedenčni primer zlorabe t. i. protikoronskih določb, s katerimi vlada Janeza Janše zadnjih osem mesecev krči demokracijo v Sloveniji in ljudstvu jemlje oblast. Parlamentarna večina Janeza Janše je določbo o prepovedi referenduma, ki so jih sprejeli marca z izgovorom, da bodo služile lažjemu soočanju s koronavirusom, prvič uporabili zunaj protikoronskih paketov. S tem so pokazali, da teptanje temeljev ustavne ureditve, ki smo mu priča zadnjih osem mesecev, ne bo začasno – in da so demokratične pravice, ki nam jih garantira ustava, trajno ogrožene.

Pravico do referenduma o zakonih iz področja obrambe je mogoče omejiti zgolj v redkih primerih, ko je sprejem zakona nujen za zagotovitev ukrepov za obrambe države, zakoni pa morajo biti uveljavljeni hitro. “Mi sedaj govorimo o situacijah vojne, naravnih nesreč in podobno, ko je osem dni preveč in nimamo časa čakati”, je ob spremembi referendumske zakonodaje razlagal minister Koritnik. Take zakone predlaga vlada po nujnem postopku, tako da jim sočasno priloži predlog sklepa o nedopustnosti referenduma.

780 milijonski orožarski zakon pa se je sprejemal po rednem in ne nujnem postopku, ne hitro, ampak pet mesecev, sklep o nedopustnosti referenduma pa ni bil predlagan sočasno z zakonom, ampak šele po tem, ko je vlada videla, da lahko orožarski posli padejo na referendumu, ki ga je napovedala Levica. 

Da je prepoved ustavno in zakonska nedopustna, se zavedajo tudi predstavniki vlade. Minister za obrambo Matej Tonin je med zakonodajnim postopkom, 24. avgusta v odziv na predlog Levice za posvetovalni referendum povedal: »Posvetovalni referendum je nesmiseln. Nimam pa nobenega problema, če bodo zbrali podpise za zakonodajni referendum. Tam je pa druga zgodba. Ko je pa zakon enkrat sprejet, potem so pa stvari nekoliko bolj resne, in tudi ta zakonodajni referendum ima neke konkretne posledice. Torej, če je uspešen, zakon pade.« Minister, ki je orožarski zakon predlagal, ne samo da štiri mesece od sprejetja predloga zakona na vladi ni omenil, da referenduma o tem zakoni ni mogoč, državljane in državljanke je celo pozival naj zberejo podpise za zakonodajni referendum.

V Levici in opoziciji bomo ustavno ureditev in demokratične pravice branili z vsemi dopustnimi sredstvi. Danes smo tako v proceduro vložili zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o 780-milijonski nabavi orožja. Ustavnemu sodišču predlagamo razveljavitev protiustavnega sklepa o prepovedi referenduma. Obenem predlagamo prednostno obravnavo naše zahteve in začasno zadržanje izvajanja zakona, saj bi to lahko pripeljalo do nepopravljivih finančnih posledic za državni proračun. Za naslednji teden pa napovedujemo, da bomo na Ustavno sodišče vložili še drugo pritožbo, s katero bomo zahtevali oceno ustavnosti samega zakona o 780-milijonskem orožarskem poslu.

Luka Mesec: “Vlada je pravico do referenduma omejila tako, da lahko ista večina poslancev, ki je izglasovala nek zakon, izglasuje še, da je referendum nedopusten – pri čemer jih ne zanima, da ga je zahtevalo več kot 28.000 državljank in državljanov, ampak zgolj njihova politična računica, ki pa je pri orožarskih poslih Janeza Janše znana.”

V Levici pričakujemo, da bo Ustavno sodišče razveljavilo sklep

Pričakujemo, da bo Ustavno sodišče ugotovilo, da je bil sklep sprejet v nasprotju z Ustavo Republike Slovenije in Zakonom o referendumu in o ljudski iniciativi. Državljankam in državljanom so bile kršene pravice do zakonodajnega referenduma, ki izhajajo iz pravice do neposrednega odločanja iz drugega odstavka 3. člena, pravice do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev iz 44. člena in 90. člena Ustave. 

Pri omenjenem zakonu ne gre za zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev obrambe države, varnosti ali odprave naravnih nesreč. Zakon je bil v postopku kar pet mesecev in vlada se je šele mesec dni pred koncem zakonodajnega postopka domislila, da ta zakon spada med zakone, o katerih ustava ne dopušča referenduma. Ta odločitev vlade Janeza Janše ni imela nobene veze in podlage v pravu, ampak je bila izključno politična – s parlamentarno večino preprečiti ljudstvu, da udejanji svoje temeljne demokratične pravice. 

Zakonodajni referendum je ustavna pravica, s katero je ljudstvu omogočeno sodelovanje v zakonodajnem postopku. To je ljudski veto, s katerim lahko vse državljanke in državljani z neposrednim glasovanjem zavrnemo škodljive in nepotrebne zakone. Ta vlada se je odločila, da nam bo to pravico vzela. Kot smo že lahko videli v osmih mesecih, odkar je na oblasti Janez Janša, vlada pogosto deluje na meji zakona in celo onkraj nje. Prepoved ustavne pravice do referenduma je le še ena od potez, s katero skuša Janez Janša onemogočiti vsakršno nasprotovanje svoji politiki. 28.551 naših državljank in državljanov je v petih dneh izrazilo podporo naši zahtevi po zakonodajnem referendumu, kar kaže na visoko stopnjo legitimitete takšnega referenduma. 

Luka Mesec: “Ustavna ureditev in demokratične pravice, ki jih državljankam in državljanom garantira ustava, so trajno ogrožene. Vlada pod pretvezo boja proti epidemiji v temeljih spreminja družbeni red, prepoved referenduma z zlorabo protikoronskih določb pa je precedenčni primer. V opoziciji bomo te pravice branili z vsemi razpoložljivimi sredstvi.  Za naslednji teden pa napovedujemo, da bomo na Ustavno sodišče vložili še drugo pritožbo, s katero bomo zahtevali oceno ustavnosti samega zakona o 780-milijonskem orožarskem poslu.”

Deli.