ZDRUŽENA LEVICA V DRŽAVNEM ZBORU – 4. redna seja DZ

Včeraj se je z odreditvijo parlamentarne preiskave o projektu TEŠ 6, glasovanjem o predlogih zakonov in ratifikaciji sporazumov, zaključila 4. redna seja DZ, na kateri sta si poslanca PS ZL Luka Mesec in Miha Kordiš prislužila pohvalo/opomin predsednika DZ, ker sta stranko SDS poimenoval z njenim pravim imenom skrajna desnica oziroma Skrajna Desna Stranka (SDS).

http://www.delo.si/novice/politika/brglez-opomnil-kordisa-da-v-dz-ni-skrajnezev.html

ODREDITEV PARLAMENTARNE PREISKAVE ZA UGOTAVLJANJE POLITIČNE ODGOVORNOSTI NOSILCEV JAVNIH FUNKCIJ PRI INVESTICIJI V BLOK 6 TERMOELEKTRARNE ŠOŠTANJ
Državni zbor je na predlog ZL odredil Parlamentarno preiskavo za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri investiciji TEŠ 6. V ZL menimo, da preiskovalna komisija mora ugotoviti politično odgovornost vseh odgovornih, imena in priimke vseh predstavnikov političnega razreda ne glede na politično barvo in stranko. Računamo na to, da so zadnje volitve v Državni zbor pripeljale nova imena z obljubami o drugačnem upravljanju države in da je prevladala večinska volja za prevlado javnega interesa ter razkrinkanje privatnih interesov, ki so postavili ta ogromni spomenik korupciji.

Stališče PS ZL si lahko preberete na tej povezavi

PRVA OBRAVNAVA PREDLOGA ZAKONA O FISKALNEM PRAVILU
Ker v Združeni levici ne želimo postati grobarji slovenske socialne države in gospodarstva, zakona seveda nismo podprli, saj menimo, da je fiskalno pravilo zgrešen projekt – ker so primanjkljaji normalen del kapitalističnega gospodarstva; škodljiv – ker zavira rast in družbeni razvoj; nevaren – ker so skrajne razmere, v katerih demokratično izvoljeni organi in državljani izgubljajo nadzor nad družbenim dogajanjem . Zato smo Vlado še zadnjič pozivali, naj ga raje izbriše iz ustave.

Stališče PS ZL si lahko preberete na tej povezavi

PRVA OBRAVNAVA PREDLOGA ZAKONA O UKREPIH NA PODROČJU PRIPRAVNIŠTVA
V ZL smo podprli predlog Zakona o ukrepih na področju pripravništva v prvi obravnavi, zato ker podpiramo dve rešitvi, ki sta vsebovani v tem zakonu: 1) denarno nadomestilo za pripravnike pod pogojem, da se bo to nadomestilo štelo v osnovo za plačilo dohodnine, saj bi bili v nasprotnem primeru v slabši položaj postavljeni tisti delavci, ki dohodnino plačujejo bodisi iz plače ali pa iz drugega pogodbenega razmerja; in 2) politiko izvajanja pripravništva, ki bi jo sprejela vlada. Ker gre za prvo obravnavo zakona ga bo v nadaljevanju možno popravljati z amandmaji bomo zakon v tej fazi podprli.

Stališče PS ZL si lahko preberete na tej povezavi

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POKLICNEM IN STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU
V Združeni levici ne podpiramo načelne usmeritve, ki je podlaga tega predloga. Strinjamo se tudi z vladno stranjo, ki ugotavlja, da so tehnične rešitve neustrezne. Zato po našem mnenju zakon ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Vlada je napovedala, da bo pripravila svojo rešitev na osnovi parafiranega socialnega sporazuma, ki si za cilj zastavlja sistemsko ureditev vajeništva, ob zagotovitvi stabilnega in dolgoročnega financiranja.

Stališče PS ZL si lahko preberete na tej povezavi

OBRAVNAVA PREDLOGA PRIPOROČILA V ZVEZI Z AKTIVNOSTMI BANKE SLOVENIJE GLEDE SANACIJE BANČNEGA SISTEMA
Predlaganega priporočila poslanci ZL nismo podprli. Od teh priporočil ne moremo pričakovati nobenega bistvenega učinka, nobenih novih relevantnih informacij, stanje v bančnem sistemu pa ocenjujemo bistveno drugače kot predlagatelji. Trdimo, da sta prav dve desničarski koaliciji, v katerih je imela večino stranka predlagateljica najbolj odgovorni za, citiram, nastali kapitalski primanjkljaj pregledanih bank.

Stališče PS ZL si lahko preberete na tej povezavi

OBRAVNAVO PREDLOGA PRIPOROČILA V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM DRŽAVNEGA PREMOŽENJA V DRUŽBI ZA UPRAVLJANJE TERJATEV BANK D.D.
Priporočila v zvezi z upravljanjem državnega premoženja v DUTB v Združeni levici nismo podprli, ker menimo, da priporočila nimajo nobene vrednosti. Menimo pa, da je delovanje tako imenovane slabe banke je treba presojati z vsaj treh različnih vidikov. Prvi je, ali je ustanovitev takšne ustanove res bila najboljša možnost za rešitev problema slabih terjatev. Drugi, ali DUTB, potem, ko je že postala izvršeno dejstvo, opravlja to svoje poslanstvo optimalno. In tretji, ali DUTB zadovoljivo poroča vladi, državnemu zboru in državljanov o svojem delovanju.

Stališče PS ZL si lahko preberete na tej povezavi

Ljubljana, 31.01.2015

Foto: Katja Bidovec/DZ

Deli.