ZDRUŽENA LEVICA SOPREDLAGALA SPREMEMBO ZAKONA O TUJCIH

Vložitev predloga za spremembo zakona o tujcih je spodbudil primer somalijske deklice v Slovenije. Ta se je zaradi veljavne zakonodaje, ki sicer dopušča združitev nuklearne družine z mednarodno zaščito, ne pa drugih bližnjih družinskih članov, znašel v presoji na ustavnem sodišču. Ker sedanja zakonodaja ne omogoča izjem, v tem primeru združitev sester, ki sta ostali sami brez družinskih članov v zanje nevarnih okoliščinah, se je rešitev našla v predlagani spremembi zakona o tujcih. Ta bo omogočala izjeme ravno v primerih, ko ni razumnega razloga za razlikovanje med sorodniki tujcev, ki prebivajo v Republiki Sloveniji na drugih podlagah, in sorodniki oseb z mednarodno zaščito.

Zakonska sprememba, ki jo je vložila skupina poslancev, Peter Vilfan (ZaAB), Matjaž Han (SD), Franc Jurša (Desus) in Matjaž Hanžek (ZL), bo pristojnim organom omogočila presojanje tudi na osnovi diskrecije pravice. Pristojni organi lahko presojali o posameznih primerih na osnovi pravno možnih rešitev in v izjemnih primerih za družinskega člana šteli tudi drugega sorodnika begunca ali osebe s priznano subsidiarno zaščito, če bodo posebne okoliščine govorile v prid združitvi družine v Sloveniji. Predlagana zakonska sprememba ne posega v sistemske rešitve na področju imigracijske politike, ampak je le instrument, ki se ga lahko uporabi v posebnih primerih, ko so zaradi črke na papirju in birokratske doslednosti ogrožena življenja ljudi.

Čeprav naj bi vse poslanske skupine predlog spremembe zakona o tujcih obravnavale z naklonjenostjo, to ne drži. V poslanski skupini NSi bi predlog spremembe zakona sicer podprli, a pod pogojem, da se uvedejo kvote. Kot kaže so bolj naklonjeni tujem kapitalu kot tujcem. Kapitalu bi z veseljem odprli vse meje, hkrati pa bi drastično omejili število oseb, ki bi lahko kot tujci z mednarodno zaščito prišli v državo zaradi združitve družine. Čeprav je tovrstnih primerov izjemno malo, se zdi, da njihov pogoj in zahteva odražata njihovo averzijo do tujcev in željo po ohranitvi čistosti Slovenije, kateri vlada stric iz ozadja – Kapital. Po drugi strani pa se največja koalicijska poslanska skupina SMC izogiba sprejetju odločitve in odgovornosti. Spremembe zakona o tujcih poslanska skupina ni želela podpreti, ker naj bi šlo za nepremišljeno spreminjanje zakona na podlagi posameznega primera, ki ga že obravnava ustavno sodišče. Prav tako zatrjujejo, da bodo svojo odločitev vezali na odločitev vlade, ki naj bi primer obravnava že na eni izmed prihodnjih sej. Nič novega, nič presenetljivega za vladajočo stranko.

Matjaž Hanžek, poslanec ZL, nekdanji varuh človekovih pravic, je v komentarju stališč NSi in SMC izpostavil, da smo »v ZL bili od začetka naklonjeni pobudi, saj smo želeli pristopiti na pomoč. V Sloveniji kar naprej poslušamo, da je potrebno odpreti vrata kapitalu, ko pa je ta vrata potrebno odpreti ljudem, ki jih preganjajo in ubijajo, takrat pa pri nas nastanejo veliki problemi. Takrat nastane strah pred velikim priseljevanjem ne pa sočutje.«

Deli.