ZDRUŽENA LEVICA NASPROTUJE REŠEVANJU BEGUNSKE PROBLEMATIKE Z VOJAŠKO SILO

 

V Združeni levici nasprotujemo reševanju begunske problematike z vojaško silo. V operaciji TRITON je Slovenska vojska pomagala reševati brodolomce na odprtem morju. Šlo je za čisto humanitarno operacijo, operacija NAVFOR MED pa je nekaj popolnoma drugega. Ta operacija predvideva potapljanje ladij z namenom, da se nasilno odreže begunce od transportnih poti. To bo pomenilo dražitev transporta v Evropo in vse več beguncev bo ostalo ujetih na obali severne Afrike, v begunskih taboriščih in na samih vojnih območjih. To bo še dodatno poslabšalo že tako veliko humanitarno stisko v kateri so se tej ljudje znašli in prililo olja na ogenj državljanskim vojnam.

V Združeni levici se zavzemamo za uvedbo kvot za sprejem beguncev na ravni vseh držav članic EU, pri čemer mora tudi Slovenija nositi del bremena. Poleg tega morata Evropa in ZDA opustit politiko rušenja vlad suverenih držav, ki ne delujejo v skladu z njihovimi gospodarskimi in zunanjepolitičnimi željami. To pomeni konec podpiranja oboroženih vstaj, konec vsiljevanja prostotrgovinskih sporazumov in ne nazadnje tudi konec vojaških intervencij, kar je med drugim tudi predlagana operacija NAVFOR MED.

Zato nasprotujemo sodelovanju Slovenije v tej operaciji, če tudi bi bile izpolnjene vse mednarodnopravne podlage za njeno izvedbo (pa za zdaj še niso).

Vlado pozivamo, naj migracije ne opredeljuje kot varnostno vprašanje . Na ozemlju evropske unije to ni varnostna temveč humanitarna problematika. Evropska unija in z njo tudi Slovenija morata okrepiti treba razvojno pomoč in gospodarsko sodelovanje s temi državami, ki pa ne bo temeljila na prosti, ampak na pravični trgovini. Žalostno je, da evropske nevladne organizacije na mikro ravni v državah v razvoju vzpostavljajo sistem pravične trgovine, ki ima zgolj in samo pozitivne učinke na skupnosti v katerih se ga uvaja, na drugi strani pa EU te države sili v prostotrgovinske sporazume, ki te države silijo v ekonomsko suženjstvo.

Deli.