ZDRUŽENA LEVICA na 7. izredni seji DZ

Dr. Franc Trček
PREDLOG KANDIDATA ZA MINISTRA ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Predsednik Vlade dr. Miroslav Cerar je Državnemu zboru predlagal, da za ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo imenuje gospoda Zdravka Počivalška. Združena levica je glasovala proti ministru Počivalšku in s tem proti razvojnim politikam, ki vodijo v tretjo recesijo.

Stališče poslanske skupine Združena levica lahko preberete na povezavi tukaj.

Luka Mesec
ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA O DAVKU NA FINANČNE STORITVE

Predlog zakona o spremembah zakona o davku na finančne storitve smo v Združeni levici podprli, hkrati pa Vlado pozivali, prvič, k razmisleku o ponovni uvedbi davka na bilančno vsoto bank in, drugič, da nemudoma spremeni stališče do uvedbe Tobinovega davka na evropski ravni.

Stališče poslanske skupine Združena levica lahko preberete na povezavi tukaj.

Luka Mesec
ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA O DAVKU OD PROMETA ZAVAROVALNIH POSLOV

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila vlada. V Združeni levici smo podprli zakon o davku od prometa zavarovalnih poslov, pri tem pa še enkrat opozoril, da gre samo za nadomestilo davka na bilančno vsoto bank, ki ga vidimo kot vsebinsko zelo pozitivnega, in drugič, da lahko zavarovalnice povečane stroške prevalijo na končne porabnike, pri čemer bodo prizadeti tudi najrevnejši.

Stališče poslanske skupine Združena levica lahko preberete na povezavi tukaj.

Violeta Tomić
ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVČNEM POSTOPKU

V Združeni levici se strinjamo s ciljem zakona. Strinjamo se, da morajo biti davčni zavezanci enakopravno obravnavani in da je treba preprečevati izogibanje plačilu davkov. Zato smo zakon podprli, skupaj z amandmaji, ki odpravljajo tehnične pomanjkljivosti. Vsekakor pa pričakujemo, da se bosta Vlada in Državni zbor v bodoče ukvarjala s tem kako preprečiti davčni dumping med državami članicami Evropske unije in kako ukiniti davčne oaze, ki so povečini kolonialna ozemlja teh istih držav članic Evropske unije.

Stališče poslanske skupine Združena levica lahko preberete na povezavi tukaj.

Dr. Matej T. Vatovec
ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O TUJCIH

Dolgotrajni postopki odločanja o pridobitvi dovoljenj za tujce, na katere opozarja tudi Varuhinja človekovih pravic v svojem poročilu za leto 2013, so nedopustni z vidika načela pravne države ter z vidika ne izvrševanja pravnega reda Evropske unije. V Združeni levici menimo, da je nujno potrebno, da so tovrstni postopki, ki se nanašajo na urejanje statusa tujcev hitri, učinkoviti in enostavni. Predloga o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih, ki ga je pripravila Vlada, ne moremo podpreti, saj je njegov učinek ravno nasproten in si prizadevamo za to, da bi se te stvari reševale hitreje in s svojim zakonom.

Stališče poslanske skupine Združena levica lahko preberete na povezavi tukaj.

Dr. Matej T. Vatovec
ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DRŽAVNI UPRAVI

Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi, kot ga je predlagala vlada, v Združeni levici ne podpiramo. K predlogu so bili vloženi amandmaji, s katerimi se je predlagalo črtanje spornih določb glede informatike (SDS) in ravnanja z nepremičnim premoženjem države (ZL). Obe področji bi se morali urejati sistematično in na podlagi argumentiranih odločitev, ki vključujejo tudi rešitve, s katerimi se bo zagotovila nujno potrebna transparentnost. Ker amandmaja nista bila sprejeta, poslanci Združene levice niso podprli zakona o državni upravi.

Stališče poslanske skupine Združena levica lahko preberete na povezavi tukaj.

Deli.