Velik korak naprej za zaščito živali

Po dolgotrajnem usklajevanju smo koalicijske stranke pripravile novelo zakona o zaščiti živali, ki ga ocenjujemo kot velik korak naprej na področju zaščite živali v Sloveniji. Če omenimo nekatere izmed rešitev:
  • Zakon uvaja obvezno čipiranje mačk. Čipiranje psov je v Sloveniji obvezno že 20 let, medtem ko za mačke to doslej ni veljalo. Ampak prav čipiranju gre zasluga, da je veliko najdenih psov hitro vrnjenih svojim skrbnikom in tudi zavetišča beležijo rekordno nizke številke sprejetih živali, saj je s pomočjo čipa že na lokaciji najdbe moč identificirati lastnika.
  • Društvom, ki delujejo v javnem interesu na področju zaščite živali, omogočamo aktivno sodelovanje pri svetovanju skrbnikom živali in sodelovanje z nadzornimi organi v primeru ugotovljenih nepravilnosti. Društva bodo lahko iz svojih vrst imenovala pooblaščene svetovalce za zaščito živali, ki bodo opravili ustrezna strokovna usposabljanja po predpisu resornega ministrstva.
  • Po številnih odmevnih razkritjih v zadnjih letih vzpostavljamo pravno podlago za izvajanje videonadzora v klavnicah. Pretepanje in druge oblike nehumanega ravnanja z živalmi so v premnogih klavnicah rutinska. Dokazi o tem so v javnost v zadnjem času prihajali prav zahvaljujoč delu nevladnih organizacij, saj inšpekcijske službe ob ogledih niso ugotovile nič. Z omogočanjem videonadzora bo teh zlorab manj.
  • Uvajamo popolno prepoved nastopanja živali v cirkusih, ki je do sedaj veljala le za prostoživeče živali, sedaj pa bo veljala za vse. Tudi za konje, pse in druge živali, ki sicer niso prostoživeče, so pa v cirkusih prepogosto izpostavljene obupnim življenjskim pogojem in dresuri, ki meji na mučenje živali.
  • Z zakonom se na novo uvaja tudi definicija terapevtskega psa, ki bo imel tudi status delovne živali.
Vse to so samo glavne med rešitvami v noveli. Zakon je bil usklajevan s številnimi nevladnimi organizacijami, prav tako pa bo v nadaljevanju postopka še mogoče vlaganje dodatnih amandmajev.
Veseli smo, da smo lahko sodelovali pri oblikovanju tega zakona, s katerim uresničujemo tudi nekatere naše programske obljube, ki smo jih na tem področju dali pred volitvami.
Deli.