Zakon o minimalni plači sprejet!

Na izredni seji Državnega zbora dne 13.12.2018 smo brez glasu proti sprejeli novelo Zakona o minimalni plači, ki jo je pripravila in vložila Levica. Z veseljem sporočamo, da se bo minimalna plača s 1. januarjem iz 638 evrov zvišala na 667 evrov neto, kar je največji dvig v zadnjih osmih letih. Januarja naslednje leto pa bo minimalna plača znašala 700 evrov neto.

Delavci na minimalni plači bodo dodatke končno prejeli na svoje tekoče račune

Zaradi naših večletnih prizadevanj se bodo iz minimalne plače izključili še vsi preostali dodatki, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost. To pomeni, da bodo delavci na minimalnih plačah dodatek za delovno dobo, za težje pogoje dela in ostale dodatke k plači, lahko končno občutili na svojih tekočih računih. Izvzem dodatkov smo predlagali že z januarjem 2019, a je koalicija ta ukrep preložila na leto 2020. Vsi dodatki bodo tako iz minimalne plače izločeni 1. januarja 2020.

Luka Mesec: “Dvig plač na čelu z minimalno plačo je ena od predvolilnih obljub Levice, ki jo danes izpolnjujemo. Že z novim letom lahko 70.000 zaposlenih pričakuje dvig plače, leto kasneje pa 120.000 ljudi v državi, ki prejemajo najnižje plače. Danes smo soglasni: bogata država ne more imeti revnih delavcev.”

Določili smo spodnjo mejo minimalne plače pri 120 % minimalnih življenjskih stroškov

Največji uspeh našega predloga, ki bo zagotovil dolgoročno rast minimalne plače v skladu s dejanskimi življenjskimi stroški, je formula, s katero se določa, da mora minimalna plača znašati vsaj 20 odstotkov več, kot znašajo  minimalni življenjski stroški. Ta ukrep bo začel veljati leta 2021. Glede na trenutno veljavni izračun minimalnih življenjskih stroškov, ki trenutno znašajo 613 evrov, bo minimalna plača leta 2021 določena vsaj v višini 736 evrov neto. Ohranjena je tudi določba, da se minimalna plača enkrat letno uskladi z inflacijo. Kar pomeni, da bo ob 2 % inflaciji minimalna plača leta 2021 znašala okrog 750 evrov neto.

Predlog vključuje tudi možnost, da se upoštevajoč gospodarske razmere znesek minimalne plače določi tudi višje. Koaliciji je v zakon uspelo dodati določilo, da minimalna plača ne sme znašati več kot za 40 odstotkov povišani minimalni življenjski stroški. Navkljub temu, da to ob trenutnem izračunu minimalnih življenjskih stroškov pomeni 859 evrov neto, smo v Levici zgornji meji minimalne plače nasprotovali.

Luka Mesec: “Določba, da mora minimalna plača znašati vsaj 20% več od minimalnih življenjskih stroškov, je zakonsko zagotovilo, da ne bo nihče, ki dela, zdrsnil v revščino.”

Zakon je posledica večletnega trdega dela in vztrajnosti

Sprejetje zakona in dvig minimalne plače sta rezultat našega trdega dela v prejšnjem mandatu in neizprosnih koalicijskih pogajanj. Prav tako gre za dokaz, da se plače ne dvigujejo brez skupnega in vztrajnega boja Levice v parlamentu in sindikalnih gibanj in civilne družbe zunaj njega. Ker pa je v tej državi še vedno preveč krivic,  je treba nadaljevati z delom in poiskati novi socialni model, da naša država ne bo imela več revnih delavcev! Poskrbeti moramo, da osnovne plače ne bodo manjše od minimalne, za popravo krivic upokojencem, za odpravo prekarnosti, za ureditev stanovanjske politike, in za zakoličenje novih temeljev razvoja.

Luka Mesec: “V tej državi je preveč znanja in potenciala, da bi lahko še nasedali, da lahko konkuriramo zgolj z nizkimi plačami in davki. Neoliberalni francosko-nemški vlak je z rumenimi jopiči v Franciji dokončno iztiril. Slovenija je v jeseni naredila tri velike korake v smer sociale in pravičnosti. Naj bo to šele začetek, naj naša država postane zgled vsem, ki iščejo nov socialni model za 21. stoletje. Naj blaginja za vse, ne le za peščico postane vodilo nove Evrope.”

Trije koraki za odpravo revščine in izboljšanje blaginje za vse

V Levici smo se poleti odločili za partnerstvo z vlado Marjana Šarca, saj smo videli potencial, da obdobje gospodarske rasti ne bo zapravljeno za odpustke kapitalu. Danes lahko rečemo, da smo to jesen skupaj naredili tri velike korake v nasprotno smer – v odpravo revščine in izboljšanje blaginje vseh:

  • za začetek smo ohranili maja priborjen dvig socialnih pomoči in varstvenega dodatka za revne upokojence za 100 evrov. Tudi po novem letu bodo znašali 392 evrov.
  • sprejeli smo Zakon o izvrševanju proračuna, ki končno prekinja z varčevanjem na invalidninah, štipendijah, veteranskih dodatkih, otroških dodatkih, nadomestilih za brezposelnost in drugih socialnih transferjih.
  • najpomembnejši korak pa je danes sprejet zakon o minimalni plači, ki z dvigom, izključitvijo vseh preostalih dodatkov ter formulo zagotavlja, da nihče ki dela, ne bo živel v absolutni revščini.
Deli.