Zakon je sprejet, vsi smo pridobili, nihče ni ničesar izgubil!

Danes smo poslanke in poslanci Državnega zbora na predlog Združene levice z 51 glasovi za in 28 glasovi proti sprejeli novelo Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. S sprejetjem novele smo končno odpravili protiustavno in diskriminatorno stanje. S to odločitvijo se je Slovenija na področju človekovih pravic ponovno vzpostavila kot napredna, demokratična in strpna družba in se pridružila državam, ki so že v celoti vzpostavile enakopravnost med raznospolnimi in istospolnimi pari. Danes smo z odločitvijo, s katero smo pridobili vsi, nihče pa ni ničesar izgubil, na področju človekovih pravic stopili v 21. stoletje.

Združena levica je v svojem prizadevanju za svobodo in enakost predlagala spremembo ZZZDR, ki odpravlja protiustavno stanje in sistematično diskriminacijo istospolnih partnerjev, do danes zapisano v pravnem redu Republike Slovenije. Spremembo, ki istospolnim parom v Sloveniji priznava vse temeljne socialne, ekonomske in pravne pravice, ki so bile do sedaj neupravičeno rezervirane le za raznospolne pare. Večini samoumevne pravic, kot je pravica do odsotnosti z dela zaradi bolezni partnerja ali partnerke, pravica do nadomestila dohodka za nego družinskega člana, pravica do zdravstvenega zavarovanja po partnerju in številne druge. S sprejetjem zakona torej uveljavljamo enakost pred zakonom, ki je temeljno načelo slovenske ustave.

Zakon je bil sprejet veliko prepozno, njegovo sprejetje je plod več kot 20-letne razprave. Z njo pa ne uveljavljamo nič radikalnega, le udejanjamo temeljna načela demokratične družbe. Novela zakona na področju zakonske zveze prinaša enakost pred zakonom in enakopravno obravnavo vseh prebivalk in prebivalcev Slovenije. Nikomur ne odvzema nobene pravice. Ravno nasprotno, z zakonom se obseg pravic širi in jih podeljuje tudi tistim, ki jih doslej niso imeli – pa čeprav bi jih po slovenski ustavi morali imeti že ves čas.

Veseli nas, da se je večina poslank in poslancev v Državnem zboru strinjala s tem, da je možno enaka razmerja urediti le na enoten način. Po drugi strani pa nas žalosti, da nekateri posamezniki še vedno niso pripravljeni priznati enakopravnosti vsem.

Sprememba ne prinaša nikakršnih sprememb za različnospolno zakonsko zvezo, vse ostaja tako kot je. Tisti del sodržavljank in sodržavljanov, ki so bili vse do danes diskriminirani, pa končno postaja enakopraven del naše družbe, z vsemi pravicami, ki bi jih morali imeti že zdavnaj. Ne le zato, ker tako določa slovenska ustava – ampak tudi zato, ker bi bila vsaka drugačna rešitev krivična. S sprejetjem novele ZZZDR smo torej pridobili vsi, nihče pa ni ničesar izgubil.

Ljubljana, 3.3.2015

Deli.