Za lažji dostop do stanovanj

V Levici smo danes v parlamentarno proceduro vložili predlog sprememb zakona o nepremičninskem posredovanju. Predlagane spremembe prinašajo pocenitev storitev nepremičninskega posredovanja, saj se z njimi omejuje plačila za nepremičninsko posredovanje in dodatne stroške, ki jih nepremičninske agencije lahko zaračunavajo svojim strankam. Kljub temu, da so predlagane spremembe določene v sporazumu o sodelovanju med strankami koalicije in Levico  in v celoti usklajene z Ministrstvom za okolje in prostor, koalicijske stranke podpisov za vložitev zakona niso hotele prispevati.

Dr. Matej. T. Vatovec: “Gre za pomembno spremembo, ki pomeni izboljšanje položaja najemnikov stanovanj. Za slednje bi namreč odpadlo breme plačevanja nepremičninskih agencij, ki jih najame najemodajalec – zato je tudi prav, da ta strošek pokrije sam. Na boljšem pa bodo tudi najemodajalci, saj se višino provizije omeji na največ eno najemnino. Zakon je usklajen z resornim ministrstvom in potrjen s strani predstavnikov koalicije na več usklajevalnih sestankih, zato pričakujemo, da bo tudi sprejet v taki obliki.”

Najemniki ceneje do stanovanja

Spremembe, ki jih predlagamo v Levici, določajo omejitev višine plačila za posredovanje pri najemu na 4 odstotke pogodbene vrednosti, oziroma ne več kot eno mesečno najemnino in ne manj kot 150 evrov. Gre za širitev omejitev provizij, ki do sedaj veljajo za prodajo nepremičnin tudi na njihovo oddajo. Poleg tega preprečujejo možnost delitve plačila za posredovanje med naročnika storitev posredovanja in kupca oz. najemnika ter omejujejo višino dodatnih stroškov, ki si jih lahko zaračunajo nepremičninski posredniki na največ 150 evrov.

S spremembami zakonodaje, ki jih predlagamo v Levici, bodo pridobili zlasti bodoči najemniki tržnih najemnih stanovanj. Tem ne bo več treba plačevati dela provizije za storitev, ki je niso naročili, hkrati pa bodo najemodajalci stimulirani v oddajo nepremičnin za čim daljše obdobje. Z omejitvijo višine za posredovanje in z omejitvijo dejanskih stroškov, ki jih lahko zaračunajo nepremičninski posredniki, pa bodo na boljšem tudi najemodajalci.

Dogovorjene rešitve v zakonodajni postopek brez podpisov koalicije

Predlagane spremembe so bile v večjem delu vsebovane tudi v prenovljenem Zakonu o nepremičninskem posredovanju, ki zaradi veta Državnega sveta ni bil sprejet. Čeprav so stranke vladajoče koalicije ta zakon, vključno z vsemi spremembami, takrat podprle, danes svojih podpisov pod zakon niso želele prispevati.

V Levici od strank koalicije nismo prejeli pojasnil za nepodpis pod predlog zakona. In to kljub temu, da so bile upoštevane njihove pripombe iz usklajevanj in da gre za spremembe, ki so določene s Sporazumom o sodelovanju med Levico in koalicijo v letu 2019 v poglavju »Ureditev nepremičninskega posredovanja«. Poleg tega so spremembe, ki jih prinaša novela zakona,  v celoti usklajene z Ministrstvom za okolje in prostor. Na predlog slednjega so bili v zakon vključeni tudi členi o uskladitvi nekaterih delov zakona z evropsko zakonodajo.

Ali bo koalicija zakon podprla ali ne, bo vsekakor pokazatelj tega, ali koalicija misli resno pri sodelovanju z Levico in tudi podlaga za odločanje o tem, kako s sodelovanjem nadaljevati.

Deli.