VSEM ENAKE PRAVICE!

Podpišite peticijo ZA OHRANITEV NOVEGA ZAKONA O ZAKONSKI ZVEZI IN DRUŽINSKIH RAZMERJIH

Združena levica je v svojem prizadevanju za svobodo in enakost predlagala spremembo ZZZDR, ki odpravlja protiustavno stanje in sistematično diskriminacijo istospolnih partnerjev. Novelo ZZZDR je Državni zbor z veliko večino izglasoval. Z njo je istospolna partnerska skupnost v vseh elementih izenačena z zakonsko zvezo, ki je po novem določena kot življenjska skupnost dveh oseb, ne glede na spol. S tem je Slovenija istospolnim parom končno priznala vse temeljne socialne, ekonomske in pravne pravice, ki so bile do sedaj neupravičeno rezervirane le za raznospolne pare.

Velika večina poslank in poslancev, predstavnikov ljudstva v Državnem zboru, se je strinjala, da je enaka razmerja mogoče urejati le na enak način in potrdila zakonsko spremembo. Čeprav smo s sprejetjem novele ZZZDR pridobili vsi, nihče pa ni ničesar izgubil, je koalicija z imenom »Za otroke gre« v sodelovanju z Rimokatoliško cerkvijo, SDS in NSi zbrala 80.518 podpisov državljank in državljanov, ki sprejeti noveli zakona o zakonski zvezi nasprotujejo in vložila pobudo za referendum.

Na srečo od leta 2014, ko smo spremenili 90. člen Ustave, referendumi o človekovih pravicah v Sloveniji niso več mogoči. V Združeni levici temu odločno nasprotujemo in obžalujemo, da hočejo nekateri kljub temu predlagati referendum na katerem bi odločali o človekovih pravicah diskriminirane manjšine.

Pozivamo vas, da v podporo sprejetemu zakonu podpišete peticijo “Za ohranitev novega Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih” in s tem podprete eno izmed najpomembnejših vrednot demokratičnih družb, vrednoto enakosti!

Peticijo lahko podpišete na http://www.pravapeticija.com/za-ohranitev-zzzdr

Združena levica

Ljubljana, 12.03.2015

Deli.