Vlada bo nadaljevala s siromašenjem socialnih storitev in prejemkov, zdravstva in izobraževanja

 

 

V Združeni levici smo od obeh proračunov pričakovali, da bosta zagotovila zadostno financiranje področij, ki so za Slovenijo življenjskega pomena. Ta področja so zdravstveno varstvo, socialno varstvo in razvojni podsistem družbe. Na teh področjih je bila škoda varčevanja največja.  Žal proračuna za 2016 in 2017 teh pričakovanj nista izpolnila, zato ju v Združeni levici ne bomo podprli.

Nadaljnje varčevanje bo bistveno poslabšalo kakovost zdravstvenega, socialnovarstvenega in izobraževalnega sistema

V letu 2017 in naprej je predvidena solidna gospodarska rast. Po drugi strani se bodo številni varčevalni ukrepi nadaljevali tudi v letu 2016. Torej sta izpolnjena oba razloga za to, da bi prioritetna področja v proračunu 2017 dobila več sredstev. Po eni strani bi nadaljnje varčevanje namreč bistveno poslabšalo kakovost zdravstvenega, socialnovarstvenega in izobraževalnega sistema. Po drugi strani bomo v letu 2017 dosegli raven BDP-ja pred krizo. Še vedno bomo imeli velike presežke v menjavi s tujino. Na tej podlagi bi lahko bistveno povečali prihodke.

Zato je popolnoma nesprejemljivo, da proračun za leto 2017 ne prinaša nobenega koraka naprej, ampak nasprotno, v resnici pomeni celo korak nazaj. Analiza načrtovanih izdatkov natančno pokaže, na čigav račun bo vlada varčevala v letu 2017:

(I) Vlada bo v 2017 varčevala na račun socialno ogroženih. Ministrstvo za delo bo v primerjavi z 2016 izgubilo kar 65 milijonov. Od tega bo 11 milijonov »prihranka« na postavki denarna nadomestila brezposelnim, kar 24 milijonov pa na predpostavki socialna pomoč.

(II) Vlada bo varčevala na račun zdravstvenega varstva. V letu 2017 se bodo sredstva glede na 2016 sicer povečala za 2 milijona, vendar jih bo še vedno 25 milijonov manj kot v letu 2015. To pa ni edini problem. Dodatno zmanjšanje sredstev za zdravstvo lahko pričakujemo zaradi znižane povprečnine. Torej bo manj investicij tudi v zdravstvene domove, ne samo v bolnišnice.

(III) Sredstva, ki se namenjajo za visokošolsko izobraževanje, bodo v letu 2017 celo malenkost nižja kot v letu 2016. Torej se bodo glede na letos zmanjšala za 30 milijonov. Če upoštevamo, da vedno večji del teh sredstev konča na zasebnih univerzah in šolah, lahko vidimo, da gre za zavestno siromašenje javnega univerzitetnega sistema.

(IV) Na odhodkovni strani proračuna za 2017 moramo opozoriti še na sredstva ministrstva za obrambo, ki načrtuje povečanje sredstev za vojaško obrambo, za približno 7 milijonov glede na letos. Po drugi strani pa se v proračunu za leto 2017 načrtuje tudi zmanjšanje sredstev za zaščito in reševanje, in sicer za 2 milijona ali za 6 odstotkov glede na letos. Za to seveda ni nobenega utemeljenega razloga. 

Vlada noče poseči v privilegije kapitala in plačanih ter povečati prihodkovno stran proračuna

Skratka, na strani odhodkov je proračun za leto 2017 še slabši od proračuna za leto 2016, ki na prioritetnih področjih že tako ali tako ni bil zadovoljiv. To je posebej zaskrbljujoče zato, ker ima vlada do leta 2017 dovolj časa, da bi bistveno povečala prihodke. Zato smo v Združeni levici pri obravnavi paketa proračunske zakonodaje predlagali tri davčne ukrepe, s katerimi bi kratkoročno povečali prihodke za 140 evrov. Gre za vrnitev stopnje davka od dohodkov pravnih oseb na 20 %, ki bi prinesel dobrih 87 milijonov. Predlagali smo tudi, da bi 4. dohodninski razred, ki zdaj zajame samo 3,4 promila zavezancev, premaknili navzdol, tako da bi zajeli približno 3 % najbolje plačanih. Ta ukrep bi gleda na predlog proračuna prinesel dodatnih 15 milijonov. Ostalo bi dobili z manjšimi korekcijami davkov na kapitalske dohodke. Torej ni res, da ni mogoče povečati prihodkov, res pa je, da tega ni sposobna storiti vlada, ki noče poseči v privilegije kapitala in najbolje plačanih.

Potencial za povečanje prihodkov v letu 2017 pa je še bistveno večji. Do takrat je mogoče izvesti bolj ambiciozno reformo obdavčitve kapitala in dohodkov od kapitala. Poleg tega je mogoče z letom 2017 uvesti davek na nepremičnine, na način, da bi se davčna stopnja poviševala z vrednostjo nepremičnin. Prav tako bi vlada lahko do leta 2017 izpolnila dve ključni obljubi, in sicer ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in uvedbo solidarnega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo.

Na žalost v Združeni levici ugotavljamo, da je mini davčna reforma samo bleda senca tega, kar bi bilo mogoče narediti na področju kapitala in dohodkov od kapitala. Kolikor nam je znano, vlada premika nepremičninski davek proti letu 2020, ko sploh ne bo več na oblasti. Tudi o ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ni ne duha ne sluha. Še več, namesto, da bi vlada odpravila ta nepravičen in neučinkovit model na področju zdravstvenega zavarovanja, ga v zadnjem osnutku zakona o dolgotrajni oskrbi prenaša na nova področja.

Zato ni čudno, da proračun za leto 2017 temelji na nesmiselni prihodkovni politiki. V Sloveniji smo leta 2011, ko je bilo zelo slabo leto, zbrali 668 milijonov evrov od davka na dobiček podjetij. Za leto 2017 se načrtuje samo 578 milijonov. Kje je 90 milijonov razlike?

V Sloveniji smo leta 2012, ko je kriza dosegla drugo dno, zbrali 76,2 milijona evrov dohodnine od dividend. V proračunu za leto 2017 je načrtovanih samo 56,5 milijona. – Kje je 20 milijonov razlike?

Vladni predlog proračuna na prihodkovni strani ni pravičen, na odhodkovni pa ni socialen

Vlada je v proračunskih dokumentih zapisala, da bodo prioritete zdravje, izobraževanje in razvoj. V isti sapi pa tem področjem v letih 2016 in 2017 zagotavlja manj sredstev kot v letošnjem letu. Zapisala je tudi, da bo proračun zagotovil zadostno stopnjo pravičnosti in socialne vključenosti. Zato se v Združeni levici sprašujemo, od kdaj pravičnost pomeni to, da namesto pri kapitalu in bogatih večino prihodkov zbere z davki na potrošnjo, ki nesorazmerno prizadenejo ljudi s podpovprečnimi dohodki. Sprašujemo se, od kdaj naj bi socialna vključenost pomenila životarjenje s socialno pomočjo, ki je 300 evrov pod statističnim pragom revščine. Ta poračun je morda pravičen in socialno vključujoč v vašem, neoliberalnem svetu, nikakor pa ne v svetu tistih, v imenu katerih in v dobrobit katerih naj bi vladali. Zato tega proračuna ne bomo podprli!

Deli.