VAROVANJE DELAVSKIH PRAVIC MORA BITI ABSOLUTNA PRIORITETA

Razmere na področju varovanja delavskih pravic so nemogoče. Število kršitev se povečuje, število inšpektorjev pa zmanjšuje. Leta 2011 je bilo 88 delovnih inšpektorjev, leta 2013 pa samo še 80. Teh 80 inšpektorjev nadzoruje 193.000 gospodarskih subjektov – toliko jih je v registru AJPESa. Sredstva namenjena njihovem delovanju pa se glede na prvotni proračun celo zmanjšujejo.

V Združeni levici smo predlagali, da se zagotovi pol milijona dodatnih sredstev inšpektoratu za delo, tako da se zmanjšajo sredstva na tistem delu proračuna ministrstva za obrambo, ki ne vpliva na obrambno sposobnost države (op. podprogram, iz katerega se financirajo obiski tujih delegacij v Sloveniji, potovanja slovenskih delegacij v tujino, načrtuje obrambno sodelovanje idr.).

S tem bi poslali jasen signal, da država ne bo tolerirala kršitev delavskih pravic in predpisov o zdravju in varstvu pri delu, ki so v primeru delavcev migrantov še bolj prisotne – njihove pravice in možnosti omejujeta imigracijska zakonodaja države in EU ter posebna delovnopravna zakonodaja, ki ureja delo tujcev. (Več na www.delo.si/ozadja/migrantski-delavci-v-sloveniji-zivljenje-na-robu.html)

Ukrep, ki ga predlagala Združena levica, ne bi imel samo simboličnega učinka, ampak bi omogočil, da se za vsaj 10 odstotkov poveča število delovnih inšpektorjev.

Predlog Združene levice na 9. izredni seji DZ ni bil sprejet.

Ljubljana, 23.02.2015

Foto: www.filantropija.org

Deli.