Stališče Levice glede načina ukrepanja proti vardam

Levica je bila in ostaja nasprotnik delovanja vard ter nasploh zlorabljanja begunske problematike za razpihovanje strahu in nestrpnosti. Zato menimo, da bi se moralo delovanje varde strogo sankcionirati kot kaznivo dejanje v skladu s 305. členom Kazenskega zakonika – za kar pa ne v prejšnji ne v sedanji vladi ni zadostne politične volje:

Kdor se, zato da bi sebi ali drugemu pridobil kakšno korist ali da bi komu prizadejal škodo, lažno izdaja za uradno ali vojaško osebo ali neupravičeno nosi oznake uradne ali vojaške osebe, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

Namesto tega smo dobili rokohitrsko nadomestno rešitev, ki je neprimerna zaradi dveh pomembnih razlogov:

  • Ker kaznivo dejanje spreminja v prekršek
    Nadzorovanje meje, ustavljanje ljudi in njihovo legitimiranje in podobne aktivnosti varde so kaznivo dejanje po obstoječem kazenskem zakoniku, za kar bi bilo že zdaj možno člane varde kaznovati denarno ali z zaporom do enega leta. Predlog SD pa kaznivo dejanje prekvalificira v prekršek, za katerega se izreče bistveno blažjo sankcijo.
  • Nejasna in preširoka dikcija novih prekrškov
    Nekatere od novih prekrškovnih določb so napisane tako, da se jih uporablja tudi širše, npr. za sankcioniranje kakršnegakoli aktivizma ob meji, od naravovarstvenikov do borcev za pravice beguncev. Predlagana sprememba zakona o nadzoru državne meje določa namreč kot prekršek oviranje policije pri izvajanju nadzora državne meje. Policija bo sama ocenila, kdaj jo nek protest ovira pri izvajanju nadzora državne meje.

Skratka, ker ne verjamemo, da bi občasna položnica za prekršek zaustavila delovanje samooklicane paravojaške milice in ker zakonska rešitev po drugi strani vladi daje v roke novo orodje za sankcioniranje aktivistov na aktivnem polju političnega boja na meji ob Kolpi, smo glasovali proti zakonski spremembi.

Še naprej si bomo prizadevali zaustaviti delovanje varde – vendar na načine, ki bodo imeli stvarne učinke in ne bodo zgolj mimogrede navrženo zakonsko skropucalo zavoljo medijske samaopromocije SD.

Deli.