V Združeni levici ocenjujemo, da je ponovno vsiljena razprava o Resoluciji o evropski zavesti popolnoma nepotrebna

 

V Združeni levici ocenjujemo, da je ponovno vsiljena razprava o Resoluciji o evropski zavesti popolnoma nepotrebna, tako z vsebinskega kot formalnega vidika. Odločno nasprotujemo zgodovinskemu revizionizmu, ki skuša rehabilitirati medvojno kolaboracijo in očrniti ter oblatiti narodnoosvobodilni boj. Ki je bil boj za narodno in kulturno ohranitev ter socialno osvoboditev izpod zatiralskega režima kraljevine Jugoslavije. Za to pa je bilo treba premagati fašizem in njegove sodelavce, zmaga pa ni prinesla »totalitarizma«, ampak svobodo ter upanje in priložnost za grajenje drugačne družbe.

Zato se nam zdi neprimerno v Državni zbor na razprabo vabiti organizacijo kot je Nova slovenska zaveza, ki je veteranska organizacija medvojnih kolaboracionistov in zdajšnjih nasprotnikov narodnoosvobodilnega gibanja. Takšna razprava koristi le cenenemu nabiranju političnih točk, hkrati pa zastruplja javnost in ljudi še dodatno odvrača od politične participacije. Hkrati so izhodišča za razpravo napačna in škodljiva, zato v njej ne bomo več sodelovali. Nadaljevali jo bomo v krogih zainteresirane svobodomiselne javnosti, ki sprejema vrednote protifašizma.

Deli.