Trgovine v nedeljo ostajajo zaprte!

17 let po referendumu, na katerem so se državljani in državljanke odločili, da naj bodo trgovine ob nedeljah zaprte, smo v Levici uspeli proste nedelje za zaposlene v trgovinah končno zagotoviti. Danes je padla še dokončna odločitev ustavnega sodišča, ki je razsodilo, da je pritožba trgovcev neutemeljena, in potrdilo, da so naše zakonske spremembe v skladu z ustavo. Gre za pomembno odločitev, ki javni interes postavlja pred gospodarsko pobudo in s tem kvaliteto življenja pred dobičke trgovcev. 

Tekom obravnave zakona je bilo v državni zbor poslanih 37 pisem podpore, velika večina s strani  delavk in delavcev v trgovinah, ki so razkrili, kaj pomeni delo v nedeljo in kako negativno vpliva na družinsko in socialno življenje. Med pismi podpore so tudi pisma sindikatov netrgovinskih dejavnosti, ki solidarno podpirajo prizadevanja delavcev v trgovini. Skupaj z delavkami in delavci, smo jim s tem zakonom zagotovili proste nedelje, stojijo tudi delavci v gostinstvu in turizmu, gasilci, kulturni delavci, delavci v industriji ter delavci v javnem sektorju – medicinske sestre, zdravniki in drugo zdravstveno osebje, učitelj in učiteljice, policisti in policistke, zaposleni v domovih za starejše občane in v drugih zavodih. 

Ker je delovna intenzivnost v trgovinah zelo visoka in se dobički ustvarjajo predvsem z izžemanjem in veliko storilnostjo zaposlenih, v trgovinah dejansko primanjkuje 7 tisoč delavcev, obstoječi zaposleni pa so pogosto prisiljeni v delo, ki presega 40 ur na teden. Delavke in delavci že ves čas poudarjajo, o tem pričajo tudi številne ankete in peticije med njimi, da dodatki za nedeljsko delo ne odtehtajo fizične utrujenosti, psihične izgorelosti in socialne izključenosti.

Na drugi strani trgovine že več kot desetletje beležijo velikansko visoko rast dobičkov. Leta 2008 je čisti dobiček trgovin znašal 443,5 milijonov evrov, leta 2018 pa že 853,3 milijone evrov. Visoki dobički so tudi posledica nizkih plač. Plače trgovk in trgovcev so nizke, osnovna plača določena v tarifni prilogi k veljavni kolektivni pogodbi v I. tarifnem razredu znaša zgolj 568,69 evrov bruto oziroma kar 371,89 evrov manj, kot znaša bruto minimalna plača, to je skoraj 40 % manj, kot znaša minimalna plača. 

Zaprtje trgovin ob nedeljah je torej le prvi korak k izboljšanju položaja delavcev in delavk v trgovinah. Boj za višje plače, normalne urnike in boljše delovne pogoje pa se šele začenja. V Levici zato pozdravljamo sindikalno organiziranje delavk in delavcev v trgovinah. Napovedujemo tudi predlog za spremembo zakonodaje na področju varstva sindikalnega organiziranja, s katerim bomo sindikalno organizirane delavce zavarovali pred povračilnimi ukrepi delodajalcev.

Deli.