Levica za umik visokih finančnih ovir za tuje študente v Sloveniji

Potem ko je vlada Janeza Janše sprejela zakon o tujcih (ZTuj-2F) in z novimi finančnimi ovirami otežila študij v Sloveniji študentom iz tretjih držav, smo danes v Levici s podporo opozicijskih strank LMŠ, SD, SAB, NeP in poslanca italijanske manjšine Feliceja Žiže v obravnavo vložili novelo zakona. Z novelo odpravljamo sporne in škodljive spremembe, ki onemogočajo nadaljevanje študija številnim v Sloveniji že študirajočim študentom/-kam ter preprečujejo vpis na univerze novim.

Vlada Janeza Janše je z novelo zakona o tujcih (ZTuj-2F) šolanje na slovenskih univerzah praktično onemogočila za veliko večino študentov, ki ne prihajajo iz držav članic EU. S tem je prizadela predvsem mlade iz držav nekdanje Jugoslavije, ki že študirajo v Sloveniji, oz. vse tiste, ki so nameravali vpisati na eno izmed univerz in nadaljevati študij v Sloveniji.

Zakon zahteva dokazilo v višini 5.000 evrov za enoletno bivanje tujega študenta

Pred spremembo zakona so tuji študenti in študentke dokazovali zadostna sredstva za preživljanje s pisno izjavo staršev oziroma skrbnikov. Vladna novela zakona o tujcih je položaj teh študentov čez noč zaostrila. Dokazovanje zadostnih sredstev za preživljanje študentov je izenačila s položajem ostalih tujcev na način, da morajo že pred pričetkom študija študentje v celoti razpolagati s sredstvi v višini osnovnega zneska minimalnega mesečnega dohodka, ki trenutno znaša 402,18 evra. Ker se študentski vizumi izdajajo za eno leto, to v praksi pomeni, da zaradi sprememb zakona pogoj za študij v Sloveniji predstavlja znesek v višini 4826,16 evra, s katerim študent razpolaga na svojem na bančnem računu še pred začetkom študija. Ta pogoj morajo izpolnjevati tudi tisti tuji študentje, ki želijo podaljšati dovoljenje za prebivanje na podlagi študija. 

Vlada je slepa za študentsko problematiko

Z novim zakonom in novimi finančnimi ovirami je Slovenija postala še manj prijazna država za tujce oziroma za tuje študente iz tretjih držav. Spremenjeni pogoji v praksi mnogokateremu študentu predstavljajo nerazumno visoko in nepremostljivo oviro ter študente delijo na podlagi njihovega ekonomskega in socialnega statusa. Glede na dostopne informacije bo sprememba zakona občutno zmanjšala število tujih študentov na slovenskih univerzah, na kar opozarjajo tudi v študentskih in akademskih organizacijah. Tujim študentom, ki že študirajo v Sloveniji, so se pogoji spremenili med študijem, zato jim ne bodo uspeli zadostiti in posledično ne bodo mogli nadaljevati s študijem v Sloveniji. Spremembe zakona te študente spravljajo v težak socialni položaj, njihova do nedavnega gotova izobraževalna pot pa bo grobo prekinjena.

Novi pogoji in neenakosti, ki so bili uvedeni, niso bili utemeljeni, njihovi negativni socialni in družbeni učinki pa niso bili predstavljeni. Medtem MNZ in minister Hojs zavajata z izjavo, da je bila sprememba potrebna zaradi prenosa evropske direktive v nacionalni pravni  red. Študentje so morali že pred prenosom direktive dokazovati zadostna sredstva za preživljanje, vendar je zadostovala pisna izjava staršev. Prav tako se interna navodila, izdana s strani MNZ, razlikujejo od uradne obrazložitve spremembe. Glede na pasivnost ministrice za izobraževanje pa nas sploh več ne preseneča, da ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pri teh nerazumnih spremembah ni odreagiralo in zgolj molči. Zato so se oglasili številni predstavniki fakultet, ki so tehtno opozorili, da je vlada slepa za študentsko problematiko in da zavira internacionalizacijo študija. Njihove zahteve in pozivi k takojšnji spremembi nesmiselnega Zakona o tujcih glede bivanja tujih študentov v Sloveniji so naleteli na zaprta vrata pristojnih.

Rešujemo problem zaskrbljenih študentov

Zaradi poskusa sistematične in ustavno sporne izključitve tujih študentov iz ne-EU držav iz študijskega procesa smo danes v Levici s podporo opozicijskih strank vložili novelo zakona o tujcih. Z novelo odpravljamo škodljive spremembe na področju tujih študentov iz tretjih držav, ki onemogočajo nadaljevanje študija številnim v Sloveniji že študirajočim študentom in študentkam ter preprečujejo vpis na slovenske univerze novim študentom. Predlagamo, da se kot dokaz o izpolnjevanju pogoja zadostnih sredstev za preživljanje v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji ponovno uveljavi pisna izjava študentovih staršev oziroma njegovega zakonitega zastopnika o tem, da ga bodo v času študija preživljali, ki je veljala do sprejetja ZTuj-2F. 

Z novelo prav tako zagotavljamo večjo mobilnost tujih študentov, ki študirajo v drugih državah članicah EU in bi želeli del študija prek mehanizmov študentske mobilnosti opraviti v Sloveniji, ter omogočamo tujim študentom, ki so zaključili študij v Sloveniji, lažji prehod na trg delovne sile.

Deli.