Stanovanja ljudem

 

Slovenija se sooča z resno stanovanjsko krizo. Vedno več stanovanj je koncentriranih v rokah najpremožnejših, mladi in delovni ljudje pa zaradi nerazumno visokih najemnin in popolne odsotnosti državne stanovanjske politike ostajajo brez stanovanj.  Čas je, da država po desetletjih zapostavljanja stanovanjske problematike, mladim in drugim socialno ogroženim skupinam, ki si ne morejo privoščiti stanovanj, priskrbi dostojna in cenovno ugodna stanovanja. V Levici smo zato v sporazumu z vlado Marjana Šarca stanovanjsko politiko določili kot eno od prioritet. Danes predstavljamo drug ukrep iz tega sklopa, prenos stanovanj in zemljišč, na katerih je mogoče graditi stanovanja, iz slabe banke (DUTB) na Stanovanjski sklad RS.

Cene stanovanj in najemnin letijo v nebo

Podatek Eurostata, da so cene za najem stanovanj v Ljubljani lani v primerjavi z evropskimi prestolnicami rasle najhitreje, ne preseneča nikogar, ki si v Ljubljani želi kupiti ali najeti stanovanje. A rast najemnin in cen stanovanj ter pomanjkanje ni problem samo v Ljubljani, ampak problem po celi Sloveniji.

To je rezultat pomanjkanja kakršnekoli stanovanjske politike v zadnjih desetletjih. Stanovanjski sklad RS je obdobju od leta 2000 do 2007  iz proračuna namesto načrtovanih 165 milijonov evrov, prejel pa je le 29 milijonov, od leta 2009 ni dobil niti centa dokapitalizacije za gradnjo stanovanj. Glavne žrtve neaktivnosti države so mladi, ki so prisiljeni do tridesetega leta živeti pri starših in delovni ljudje, ki sebi in svojim družinam ne morejo zagotoviti osnovnih bivanjskih pogojev. Vedno več ljudi je prepuščenih neusmiljeni logiki trga, kjer plačujejo najemnine, ki od leta 2014 vztrajno rastejo, ali pa najemajo kredite, ki so jih primorani odplačevati celo življenje.

Stanovanja v Sloveniji tako postajajo privilegij. Na eni strani ima 50 najbogatejših Slovencev v povprečju v lasti več kot 140 stanovanj, na drugi strani pa po podatkih Stanovanjskega sklada, za najbolj ogrožene primanjkuje več kot 9.100 javnih najemnih stanovanj, od tega samo v Ljubljani 4.200. Zato je treba nemudoma povečati fond javnih najemnih stanovanj v Stanovanjskem skladu RS.

Luka Mesec: “Dokler ne bomo uredili stanovanjske politike, se bo izseljevanje mladih nadaljevalo. Mladi so pri nas pahnjeni bodisi v plačevanje dragih najemnin ali pa dolgotrajno, 20 ali celo 30 letno odplačevanje kreditov, kar je dolžniško suženjstvo. Edina alternativa je, da ostanejo doma – ali pa se iz države izselijo.”

Rešitve

V Levici smo si zato stanovanjsko politiko postavili kot eno od svojih prioritet. V sporazum z vlado Marjana Šarca smo zapisali serijo ukrepov – od urejanja nepremičninskega posredovanja do celovite prenove stanovanjske zakonodaje, ki bi vzpostavila pogoje za gradnjo javnih najemnih stanovanj. Eden od prvih ukrepov za začetek reševanja stanovanjskega problema pa je prenos stanovanj in zemljišč, primernih za gradnjo stanovanj, s slabe banke (DUTB) na Stanovanjski sklad RS (SRSS).

Luka Mesec: “Stanovanja, ki so v slabi banki, smo državljani in državljanjke že plačali – za sanacijo bank smo plačali kar 5 milijard evrov!

Glede tega predloga smo že pripravelo Zakonaili nov o ukrepih Republike slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB), v kateri smo določili, da se stanovanjske stavbe in enote ter zemljišča, na katerih se skladno s prostorskimi akti občin lahko gradijo stanovanja, iz DUTB prenesejo na Stanovanjski sklad RS.

Osnutek zakona, ki predstavlja celovito sistemsko rešitev, smo včeraj usklajevali s koalicijo in ministrstvi, kjer so nam ponovno izrekli podporo. Predlog bomo v skladu s komentarji dopolnili in ga vložili v naslednjih dveh tednih, ter tako omogočil sprejetje v skladu s časovnico.

Deli.