Stop veriženju slamnatih podjetij za goljufanje delavcev!

V Levici smo za danes sklicali nujno sejo in predlagali ukrepe proti veriženju podjetij. Veriženje je serijsko odpiranje in zapiranje podjetij z namenom goljufanja delavcev pri plačah in prispevkih.

Ključno orodje veriženja in izogibanja odgovornosti so slamnata podjetja s fiktivnimi lastniki. Organizator veriženja se v uradnih evidencah pojavlja v omejenem obsegu, namesto njega pa so kot lastniki, družbeniki in zastopniki vpisani ljudje, ki jih ni mogoče doseči ali sankcionirati.
Slamnata podjetja prostorov za opravljanje dejavnosti nimajo, ampak fiktivno delujejo skozi nabiralnike, ki pogosto množično gnezdijo na enem naslovu. V Ljubljani so to denimo Murgle center (registriranih 251 pravnih subjektov), Dimičeva 16 (registriranih 160 subjektov) in Ledina center na Kotnikovi (registriranih 669 subjektov).
Slamnato podjetje ne plačuje prispevkov, ne oddaja davčnih (REK) obrazcev ali sploh ne izplačuje plač. Nekatera podjetja delavce celo odjavijo iz socialnih zavarovanj na podlagi sporazuma o prenehanju delovnega razmerja – takšen sporazum vsebuje ponarejen podpis delavca oziroma ga je delavec prisiljen podpisati vnaprej, sočasno s podpisom pogodbe o zaposlitvi. Včasih delavci sploh ne vedo, kaj podpisujejo, saj so v podpis pretentani. Organizator veriženja, slamnati lastnik ali drug zastopnik podjetja praviloma izkoristi socialno, materialno (pa tudi jezikovno) prikrajšanost in stisko delavcev in delavk.
Ko je podjetje dodobra obremenjeno s kršitvami, sledi prenos lastništva. Za prenos je potreben zgolj notarsko overjen zapisnik, na podlagi katerega se v sodni register vpiše nov lastnik na nedosegljivem naslovu, daleč v tujini. Pogosto je to kakšen siromak brez premoženja, denimo brezdomec, ki prispeva svoj podpis v zameno za nekaj deset evrov.
Vloga posameznega podjetja v verigi je tako izčrpana, organizator veriženja pa svojo dejavnost – včasih celo vključno z delavci – prenese na drugo podjetje, kjer postopek ponovi. Sankcijam in odgovornosti se uspešno izogne, saj je pregon počasen in neučinkovit. Začne se z ovadbo FURS, delavcev ali koga tretjega na policijo, ki pripravi ovadbo za tožilstvo. Organizator veriženja nato zavlačuje postopke do stečaja ali likvidacije. Ker je slamnato podjetje obrano do kosti, stečajne mase nima, zato se tudi sodni postopek zaključi z zavrženo ovadbo.

Za takšnimi podjetji ostajajo neplačani in oškodovani delavci, neplačani davki in prispevki ter oškodovane javne blagajne in dumpinški pritisk na preostalo gospodarstvo, ki znižuje splošne standarde tudi za preostale delavce in sili druga podjetja k vzpostavitvi enakih ali podobnih praks.

Deli.