V sprejemanju nova resolucija o enakih možnostih žensk in moških

Državni sekretar Dan Juvan o prioritetah pri pripravi resolucije o enakih možnostih žensk in moških:

V Sloveniji se lahko pohvalimo s politikami v podporo enakosti spolov. Večinoma so dediščina prejšnjega sistema, ki se je zavzemal za depatriarhalizacijo družbe in razbremenitev žensk na področju skrbstvenega in reproduktivnega dela.

V primerjavi z drugimi državami imamo namreč še vedno enega najboljših sistemov vrtcev, šole s podaljšanim bivanjem, zagotovljeno prehrano otrok, posledično pa je stopnja zaposlenosti slovenskih mater z majhnimi otroki med najvišjimi v EU.

Kljub temu se soočamo z grozljivim porastom nasilja nad ženskami, zlasti intimnopartnerskega nasilja, ki se odraža v porastu števila femicidov, umorov, zaznamovanih z dejstvom, da je bila žrtev umorjena zato, ker je bila ženska. Lani smo jih zabeležili kar trinajst. Še vedno prevladujeta neprimeren odnos in visoka stopnja tolerance tudi do spolnega nasilja, kjer v javnem in medijskem diskurzu, pa tudi v sodnih postopkih, še vedno prepogosto najdemo opravičevanje storilca in predsodke do napadene.

Številne ženske ne zasedajo enakopravnega položaja na trgu dela, kar se odraža v plačni vrzeli in slabše plačanih delovnih mestih, ki so značilnost feminiziranih poklicev. Vse to se po upokojitvi prevede v nižje pokojnine, pogosto nevredne dostojnega življenja. Starejše samske ženske so tako že dolga leta med družbenimi skupinami, ki so najbolj podvržene tveganju revščine in socialne izključenosti. Pa čeprav te ženske za seboj nimajo le polne formalne delovne dobe, ampak praviloma tudi desetletja skrbi za dom in družino.

Kljub relativno visoki stopnji zaposlenosti žensk jih veliko ostaja izven trga dela. Med njimi najdemo zlasti pripadnice ranljivih skupin, kot so ženske s tujim državljanstvom, romske ženske in ženske z različnimi ovirami. Povečanje njihovih zaposlitvenih možnosti ter spodbujanje delovne in socialne vključenosti najranljivejših skupin je ena naših prednostnih nalog.

Deli.