O proračunu 2019 in sodelovanju z vlado

Svet stranke je včeraj sklenil, da Levica podpre predlog rebalansa proračuna za leto 2019 ter s podpisom sporazuma za leto 2019 potrdi sodelovanje s strankami vladne koalicije.

Svet stranke Levica je ocenil, da rebalans proračuna vsebuje številne postavke, za katere si prizadevamo ali jih podpiramo. Med drugim so zagotovljena sredstva za politike, ki smo jih izborili v lanskem letu, npr. dvig minimalne plače ter dvig socialnih pomoči. V rebalansu so zagotovljena sredstva za povišanje plač v skladu z dogovorom s sindikati javnega sektorja, po več kot desetletju varčevalnih ukrepov so odmrznjeni socialni transferji, zagotovljen je tudi del sredstev za potrebno uskladitev pokojnin.

Vendar pa v Levici ostajamo kritični do nekaterih postavk. Od začetka obravnave smo problematizirali nakupe orožja po zahtevah Nata. Ob našem pritisku so se te postavke precej zmanjšale. V osnutku proračuna je bilo za nakup oklepnikov Oshkosh predvidenih 52 mio evrov, zdaj jih je še 32 mio. Prav tako je bil zaustavljen nakup osemkolesnikov Boxer, ki bi stali več kot 350 milijonov evrov. V Levici bomo vztrajali, da se obrambna politika Slovenije spremeni in da se pretekli nakupi, tudi nakupi oklepnikov Oshkosh, revidirajo. Kljub našem zavzemanju, da mora vlada zagotoviti več denarja za znanost, ugotavljamo, da so se sredstva glede na osnutek pomembno povečala, a ne dovolj. Prav tako niso uresničene nekatere druge pomembne postavke, npr. zagotovitev sredstev za gradnjo javnih najemnih stanovanj. Zato bomo naredili vse, da v naslednjih proračunih pride do ustreznega financiranja področij, ki so v tem proračunu podfinancirana ali postavljena ob stran, kot so stanovanjska politika, znanost, slovenski film in podobno.

Kljub tem pomanjkljivostim v Levici proračun podpiramo, saj smo z vlado uskladili sporazum o sodelovanju za leto 2019, v katerem so opredeljene prioritete razvoja Slovenije v tem letu. V sporazumu so določeni ključni ukrepi na področju boja proti prekarnosti ter stanovanjske politike, katerih nosilec bo Levica, prav tako nekateri nujni ukrepi na področju zdravstva in davčne politike. Dogovorili smo se tudi za ustanovitev delovnih skupin, v katerih bomo z vladnimi strankami in ministrstvi uskladili ključne politike na področjih plač in davkov, pokojnin, zdravstva, upravljanja državnega premoženja ter proračuna za leti 2020 in 2021.

S podporo rebalansa proračuna in podpisom sporazuma Levica zagotavlja, da bo Slovenija v letu 2019 bolj socialno pravično in razvojno usmerjena.

Deli.