Skupni poziv opozicije proti izvolitvi Radovana Cerjaka v nadzorni svet Slovenske tiskovne agencije

Spoštovani,

Vlada je 28. avgusta 2020 Državnemu zboru predlaga, da se za preostanek mandata nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije (STA) v nadzorni svet agencije do leta 2023 imenuje Radovan Cerjak. Mandatno-volilna komisija je kljub resnim opozorilom opozicije, da kandidat ni primeren za imenovanje na mesto nadzornika STA, 17. septembra 2020 kandidata podprla, danes pa bo o tem odločal Državni zbor.

Poslanske skupine Levica, LMŠ, SD in SAB javno pozivamo poslanke in poslance Državnega zbora Republike Slovenije, naj ne izglasujejo imenovanja odvetnika Radovana Cerjaka za novega nadzornika STA .

Poslanske skupine  Levica, LMŠ, SD in SAB kandidatu Cerjaku odločno nasprotujemo. Ugotavljamo, da kandidat ne izpolnjuje niti strokovnih pogojev niti etičnih meril za imenovanje predstavnika ustanovitelja v nadzornem svetu STA. Izmed zahtevanih razpisnih pogojev  kandidat ne izpolnjuje pogoja delovnih in vodstvenih izkušenj na področju, ki zagotavljajo ustrezna znanja in izkušnje za opravljanje funkcije nadzora STA. Odpirajo se tudi vprašanja konflikta interesov, saj Radovan Cerjak redno sodeluje z Novo24, Demokracijo in drugimi mediji, ki so povezani z največjo koalicijsko stranko, ter nastopa v vlogi odvetnika le-teh v pravnih postopkih.

Po našem prepričanju odvetnik Radovan Cerjak torej ne dosega osnovnih kriterijev strokovnosti in nepristranskosti, predvsem pa ne ustreza etičnim merilom, potrebnim za delo v nadzornem svetu STA, ki podrazumeva visok nivo kulture komuniciranja in dialoga ter spoštovanje človekovega dostojanstva. Javno izraža nestrpne poglede do človekovih pravic, manjšin, istospolno usmerjenih, socialnih delavk, javno blati ugledne profesorje, dekane fakultet, častne meščane, napada sodstvo itd. Svojo nestrpno in sovražno držo vseskozi javno demonstrira z vulgarnim in prenapetim diskurzom, seksizmom, šovinizmom, napadi na manjšine, vnetim zagovorom revanšizma itd.

Cerjak je denimo zaščitil avtorja žaljivega zapisa, uslužbenca notranjega ministrstva, ki je zapisal, da so slovenski centri za socialno delo »leglo feministk, zafrustriranih žensk in poženščenih beta fantkov«, rekoč: »Ko gledam kako se je “vsulo” po Vinku Gorenaku, ker je “retvital” malce čudno zapisan, a vsebinsko 99% točen tvit uradnika na MNZ, pa zopet ugotavljam, kako je orkestrirana naša medijska krajina.«

Kandidat Radovan Cerjak je ideološko močno obeležen z vladajočo stranko SDS, ki hoče z njegovo postavitvijo po svoji meri prikrojiti medijski prostor in s tem resno ogroziti neodvisno in strokovno delovanje Slovenske tiskovne agencije ter ustavno zajamčeno pravico javnosti do obveščenosti.

Deli.