Prvi ukrepi na področju stanovanjske politike

V Levici smo na podlagi sporazuma o sodelovanju z Vlado Republike Slovenije pripravili predlog novele zakona o nepremičninskem posredovanju. Z novelo, prvič, ukinjamo možnost delitve provizije za nepremičninsko posredovanje med kupca in prodajalca, oziroma med najemnika in najemodajalca, drugič, omejujemo višino stroška provizije pri posredovanju najema na 4 % pogodbene vrednosti, in tretjič, omejujemo višino dejanskih stroškov, ki si jih nepremičninska družba lahko zaračuna.

Storitev nepremičninskega posredovanja naj plača tisti, ki jo naroči

Nepremičninsko posredovan je ena redkih panoga, če ne celo edina, kjer je možno stroške storitve prenesti na nekoga, ki te storitve sploh ni naročil. Po trenutno uveljavljeni praksi se skoraj brez izjeme stroški provizije za posredovanje delijo po principu 50-50. Kar pomeni, da pri posredovanju nepremičnine 50 % stroškov plača kupec ali najemojemalec, 50 % pa prodajalec ali najemodajalec. S predlogom zakona v Levici to “pravilo” spreminjamo in določamo, da stroške nepremičninskega posredovanja v celoti nosi naročnik storitev nepremičninskega posredovanja.

S tem ukrepom želimo zlasti znižati ceno nepremičnin, ki se oddajajo v najem. Najemojemalci morajo namreč danes, poleg plačila varščine v višini vsaj ene mesečne najemnine, skoraj brez izjeme plačati še eno mesečno najemnino nepremičninskemu posredniku (še eno mesečno najemnino pa mu plača najemodajalec). Strošek najemnika, v primeru najema stanovanja z višino mesečne najemnine 600 evrov, tako znaša kar 1.200 evrov + DDV za posredovanje, še preden se sploh lahko vseli. S sprejemom novele zakona pa bo ta strošek v celoti nosil najemodajalec.

Omejitev višine provizije pri najemu na 4%

Da strošek provizije tudi za najemodajalca ne bo previsok, ga v Levici omejujemo na višino 4 % pogodbene vrednosti. Čeprav zakon takšno omejitev že pozna za primer prodaje nepremičnine, za primer najema njena višina trenutno ni omejena. Pregled nepremičninskega trga pokaže, da si nepremičninski posredniki za posredovanje pri najemu največkrat zaračunajo dve mesečni najemnini plus DDV. Polovico zneska plača najemnik, drugo najemodajalec.

Omejitev višine posredovanja pri najemu bo imela dva učinka. Po eni strani to pomeni pocenitev storitev nepremičninskega posredovanja, po drugi strani pa se s tem ukrepom najemodajalce in posredniki sili v sklepanje najemnih pogodb s čim daljšim rokom trajanja.

Omejitev višine dejanskih stroškov

Z novelo zakona se  omejuje tudi višina dejanskih stroškov, ki si jih nepremičninska družba lahko zaračuna. V Levici predlagamo znesek v višini 120 evrov. Takšna omejitev je potrebna zaradi omejevanja zlorab, ki so se do sedaj izkazale v praksi, in je bila že tudi predmet lani predlagane vladne novele zakona. Na potrebo po omejitvi zaračunavanja nesorazmerno visokih dejanskih stroškov, ki v nekaterih primerih dosegajo višino plačila za posredovanje,  opozarja tudi Tržni inšpektorat RS.

S sprejemom novele bodo največ pridobili zlasti bodoči najemniki tržnih najemnih stanovanj. Tem ne bo več treba plačevati dela provizije za storitev, ki je niso naročili, hkrati pa bodo najemodajalci stimulirani v oddajo nepremičnin za čim daljše obdobje. Z omejitvijo višine za posredovanje in z omejitvijo dejanskih stroškov, ki jih lahko zaračunajo nepremičninski posredniki, pa bodo na boljšem tudi najemodajalci.

Deli.