Proti ukinitvi dodatka za delovno aktivnost

V Levici ostro nasprotujemo predlaganim antisocialnim ukrepom in napovedujemo boj proti rezom v socialne transferje, ki bodo najbolj ranljivim družinam socialno pomoč še letos znižali tudi za 200 evrov. Na varčevalnem radarju vlade so predvsem enostarševske družine, družine z enim zaposlenim staršem in vsi delovno aktivni prejemniki denarne socialne pomoči. Kar 23.124 oseb bo prejelo bistveno nižjo socialno pomoč ali pa bodo pravico do pomoči izgubili. Vlada predlaga tudi ukinitev dvokratnega letnega usklajevanja socialnih transferjev z rastjo cen življenjskih potrebščin, kar pomeni, da bo zaradi varčevanja na dvig socialne pomoči, otroškega dodatka ali štipendij potrebno čakati eno leto. Ker želi vlada na plečih najrevnejših privarčevati 22 milijonov evrov in jih pahniti še globlje v revščino, bomo v Levici storili vse, da do tega sramotnega ukrepa ne pride.

Dr. Matej T. Vatovec: “Vlada Marjana Šarca se je zavezala k boju proti revščini. To je eden izmed ključnih razlogov, da smo jo v Levici podprli. Celo v koalicijski pogodbi je zapisano, da se bo dodatek, ki ga zdaj želijo ukiniti, povečal. A vse kaže, da ta vlada z odpravljanjem revščine ne misli resno. Ravno nasprotno, s tem ko bo najrevnejšim družinam, materam samohranilkam, revnim zaposlenim vzela 200 evrov, bo revščino v Sloveniji poglobila in še povečala socialne razlike v družbi.”

Ukinitev dodatka za delovno aktivnost bo prizadela predvsem revne družine

Dodatek za delovno aktivnost dviguje mejo za upravičenost do socialne pomoči in s tem družinam z nizkimi plačami zagotavlja nujno pomoč. Ukinitev tega dodatka pa bo imela katastrofalne posledice za življenje mater samohranilk in drugih gospodinjstev z nizkimi dohodki. Socialno pomoč bo izgubilo ali pa se bo znižala več kot 4.600 družinam, v katerih je vsaj ena oseba zaposlena za več kot 128 ur mesečno. Materi samohranilki z enim otrokom zaposleni za minimalno plačo se bo pomoč znižala kar za 197 evrov, družini z dvema otrokoma, kje je en starš zaposlen in prejema  minimalno plačo, pa za 205 evrov. Čeprav so se vladne stranke v koalicijski pogodbi zavezale, da bodo revščino odpravljale in ta dodatek celo povečale, zdaj vlada predlaga njegovo ukinitev. Z ukinitvijo bo namreč na račun mater samohranilk, otrok in ljudi z nizkimi dohodki privarčevala 16 milijonov evrov letno. 

Vlada poglablja revščino – pomoč znižuje ravno socialno najbolj ogroženim!

Stopnja tveganja revščine v letu 2018 se glede na leto prej ni spremenila in vztraja pri 13,3 %. To pomeni, da z dohodkom nižjim od praga tveganja revščine živi kar 268.000 prebivalcev Slovenije. Od tega je 52.000 revnih zaposlenih ali samozaposlenih, 45.000 pa je mladoletnih otrok. V gospodinjstvih, kjer bodo napovedani ukrepi bistveno zmanjšali prejemke socialne pomoči, trenutno pod pragom tveganja revščine živi 46,3% oseb. Ti bodo z vladnimi antisocialnimi ukrepi še bolj prikrajšani in potisnjeni globlje v njeno past.

Predlagani ukrepi slabšajo položaj žensk

Vsaka četrta družina v Slovenij je enostarševska, 80 % enostarševskih družin pa predstavljajo matere samohranilke z otroki. Vladni ukrep, ki tem družinam jemlje 197 evrov mesečnega dohodka, bo nesorazmerno prizadel predvsem ženske, ki v povprečju delajo na slabše plačanih delovnih mestih in imajo nižje dohodke. Tveganje revščine je posledično pri ženskah višje kot pri moških. Zato ne preseneča, da enostarševske družine predstavljajo eno najbolj ogroženih družbenih skupin, kjer vsaka četrta oseba živi pod pragom tveganja revščine. 

Vlada zavaja in vnaša razdor med brezposelne in revne zaposlene

Vlada zavaja z navedbami, da socialna pomoč prejemnikov dodatka za delovno aktivnost dosega 90 % minimalne plače. Tako visok je zgolj cenzus tistih, ki z delom v obsegu nad 128 mesečno ustvarijo lasten dohodek. Višina socialne pomoči je določena kot razlika med cenzusom in lastnim dohodkom, kar pa predstavlja bistveno manjši delež v primerjavi z minimalno plačo. Denarna socialna pomoč samske osebe, ki mesečno zasluži 500 evrov in prejme celoten dodatek za delovno aktivnost, predstavlja zgolj 16 % minimalne plače. 

Socialne transferje bi usklajevali le enkrat letno

Za namešček  vlada poseg tudi v usklajevanje socialnih transferjev z rastjo cen življenjskih potrebščin. Socialne pomoči in drugi transferji, med katerimi so otroški dodatek, štipendije, invalidnine, nadomestila za primer brezposelnosti, starševsko, materinsko in očetovsko nadomestilo, pomoč ob rojstvu otroka in mnogi drugi, bi se po novem usklajevali samo enkrat letno in ne več dvakrat, kot to velja sedaj (leta 2008 je bil noveliran zakon, na predlog SDS so takrat poslanci sprejeli polletno usklajevanje). To pomeni, da ti socialni transferji ne bodo rastli skupaj z rastjo stroškov osnovnih življenjskih potrebščin in da bo potrebno na uskladitev čakati polno leto. S tem ukrepom želi vlada na socialno najšibkejših privarčevati še sramotnih 6 milijonov evrov letno. 

Levica je vlado že ob oblikovanju predloga pozvala k umiku antisocialnih ukrepov

Na nepravične in antisocialne ukrepe, ki bodo imeli konkretne posledice na življenje ljudi, smo v Levici skupaj s civilno družbo in nevladnimi organizacijami ter stroko opozorili ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnost in vlado že ob njihovem oblikovanju. Na vlado smo naslovili tudi poslansko pobudo in zahtevali njihov umik iz zakonodajnega postopka. A v vladi in ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ostajajo gluhi za naše pozive in opozorila. Zaradi 22 milijonov, ki jih bodo privarčevali, bodo žrtvovali 23.124 ljudi. Tega v Levici ne bomo mirno gledali. Zato smo že ukrepali in predlagali amandmaje, ki črtajo krivične vladne ukrepe iz paketa antisocialnih predlogov, ki dodatno siromašijo že tako najbolj ogrožene in prispevajo k povečevanju prepada med bogatimi in revnimi v Sloveniji.

Dr. Matej T. Vatovec: “Ukinitev dodatka za delovno aktivnost in ostali rezi v socialno državo  niso sprejemljivi. Posledice ukinitve dodatka na delovno aktivnost bodo najbolj čutile matere samohranilke in enostarševske družine, ki že zdaj živijo pod pragom revščine.  Potisnjenje bodo še globlje v revščino in socialno izključenost. V Levici ne bomo nemo gledali, da se to zgodi.”  

Deli.