V veljavo stopil nov pravilnik o prenašanju težkih bremen

V veljavo je stopil prenovljen pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen, ki prinaša pomembno pridobitev, ko gre za varovanje zdravja in preprečevanje poškodb zaposlenih.

Delavke in delavci se pri svojem delu marsikje soočajo s težkimi in ponavljajočimi fizičnimi obremenitvami. V trgovinah, skladiščih, selitvenih servisih in drugod imajo zaposleni redno opravka z bremeni, ki presegajo 20 kg, pogosto je tudi dvigovanje na ali nad višino ramen.
Ročno premeščanje bremen ima lahko uničujoče posledice za zdravje delovnih ljudi. Kostno-mišična obolenja so najpogostejša bolezen v EU, ki izhaja neposredno iz povečevanja obremenitev pri delovnem procesu. V Sloveniji so tovrstna obolenja vzrok za kar četrtino bolniških odsotnosti, pogosto pa vodijo tudi v invalidnosti.
Zato smo po skoraj dvajsetih letih ignoriranja problema prenovili pravilnik in vzpostavili omejitve pri ročnem premeščanju bremen, ki jih bodo morali upoštevati delodajalci v vseh panogah, obenem bo pravilnik služil kot podlaga za inšpekcijski nadzor.

Kaj prinaša pravilnik?

  • Vsi delodajalci bodo morali pripraviti oceno tveganja s pomočjo predpisanih metod in orodij za ocenjevanje tveganja.
  • Ob visoki stopnji tveganja za varnost in zdravje bodo delodajalci morali zagotoviti uporabo dvižnih in drugih pripomočkov.
  • Posebno pozornost pravilnik namenja varovanju mlajših ter starejših delavcev, žensk, nosečnic ter tistih delavcev, za katere izvajalec medicine dela ugotovi zdravstvene omejitve.
Deli.