Vlada opravlja le tekoče posle, minister Poznič (SD) še naprej kadruje

Če pod drobnogled vzamemo razmere na ministrstvu za kulturo, ki ga v tem mandatu vodi SD, hitro ugotovimo, da se tam pravzaprav ukvarjajo bolj s kadrovanjem kot z napovedanimi vsebinskimi in sistemskimi ukrepi, po katerih kliče kultura. Res je, da so sprejeli zakon o kulturnem evru in vzpostavili dialog z nevladnim sektorjem, a kaj ko se vse to dogaja v senci afer. To je že drugi minister za kulturo v tem mandatu, saj je prvi, Dejan Prešiček, odstopil zaradi obtožb mobinga. Pod novim ministrom Zoranom Pozničem pa odmeva afera v zvezi s političnim kadrovanjem v nacionalnih javnih zavodih na področju kulture in umetnosti (muzejih, galerijah, operi, filharmoniji). 

Trenutno je aktualnih več razpisov za direktorje oz. direktorice državnih javnih zavodov. V primerih Tehničnega muzeja, Moderne galerije in Slovenske filharmonije je mogoče zaznati dejanja političnega kadrovanja, ki kažejo na vzorec, kako stranka Socialnih demokratov javnih zavode na področju kulture in umetnosti obravnava kot privatni bazen za odlaganje kadrov. O političnem nastavljanju strankarskih kadrov, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev,  pišejo številni mediji, na sporne prakse opozarjajo zaposleni v javnih zavodih, a praksa kadrovanja se nadaljuje. Poleg tega je zaskrbljujoče, da je na položajih direktorjev vse več vršilcev dolžnosti, saj so razpisi za mesta direktorjev objavljeni prepozno, kar ovira delovanje javnih zavodov. Vse to povzroča zaskrbljenost in vzbuja vprašanja v strokovni javnosti, ob tem pa se krepi nezaupanje v javne razpise.

Tehniški muzej

Minister za kulturo je za direktorico Tehničnega muzeja imenoval Barbaro Jurišič, ki niti formalno ni izpolnjevala določenih razpisnih pogojev, saj ni imela znanja z muzejskega in tehniškega področja. Pri tem ni upošteval niti mnenja sveta zavoda. Upravičeno se postavlja vprašanje, kako je ministrstvo obravnavalo razpisne pogoje in ali je bila zaposlitev politično motivirana.

Dosedanja direktorica Natalija Polenec je sprožila upravni spor in bo do pravnomočne odločitve sodišča še naprej opravljala naloge vršilke dolžnosti direktorice. Nejasno ostaja, ali bo konec koncev sploh imenovana na vodstveno funkcijo zavoda.

Moderna galerija

Mednarodni muzejski svet ICOM in Skupnost muzejev Slovenije sta ministra za kulturo že pozvala, naj bo imenovanje vodilnih kadrov v javnih zavodih na področju kulture in umetnosti strokovno in transparentno. Na mesto direktorice Moderne galerije Zdenke Badovinac naj bi želeli na ministrstvu imenovati nekdanjo predsednico društva Asociacija Jadranko Plut, ki jo je zaposlil prejšnji minister za kulturo Dejan Prešiček. Pri tem je vsaj sporno, da je kandidatka zaposlena v kabinetu ministra za kulturo, ki avtonomno odloča o imenovanju in pri tem ni vezan na mnenje komisije, sveta zavoda in strokovnega sveta zavoda. Poleg tega pa obstaja tveganje dostopa do informacij v času postopka imenovanja, saj ima kandidatka kot zaposlena v kabinetu privilegirano pozicijo.

Slovenska filharmonija

V Slovenski filharmoniji že dlje časa opozarjajo na politično kadrovanje ministra Pozniča. Direktorica Marjetica Mahne je za medije spregovorila o številnih političnih pritiskih, ki jih izvaja stranka Socialnih demokratov z namenom njene zamenjave. Prve pozive k razrešitvi naj bi M. Mahne prejela že julija, potem ko je ustanovo vodila manj kot eno leto, drugi poziv pa je sledil decembra lani. Vse to z namenom, da bi na njeno mesto, torej za novega direktorja Slovenske filharmonije, postavili nekdanjega kulturnega ministra Dejana Prešička, ki je bil obtožen mobinga in je zaradi obtožb takrat tudi odstopil s funkcije.

Ali je bolj pomembna strokovnost ali strankarska pripadnost?

Muzeji in galerije izvajajo javno službo, delujejo v javnem interesu, prav tako se financirajo iz javnih sredstev. Zato ne smejo biti fevd političnih strank. Strankarsko kadrovanje ni in ne sme biti merilo za zagotavljanje kakovosti poslovanja javnih zavodov na področju kulture in umetnosti. Ker tovrstnim praksam in posegom na področju kulture in umetnosti v Levici ostro nasprotujemo, sklicujemo nujno sejo odbora za kulturo, na kateri bomo predlagali, naj:

  • minister za kulturo v nacionalnih javnih zavodih v kulturi preneha s političnim kadrovanjem in na vodstvena mesta kandidate in kandidatke imenuje po kriterijih strokovnosti in kompetentnosti;

  • Komisija za preprečevanje korupcije glede sumov političnega kadrovanja na Ministrstvu za kulturo zoper ministra za kulturo uvede postopek na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije;

  • Ministrstvo za kulturo in Vlada RS pravočasno začneta s postopki za javne razpise na vodstvena delovna mesta v javnih zavodih v kulturi, dosledno spoštujeta strokovna merila, upoštevata mnenje sveta zavoda ter v skladu z zakonskimi predpisi na področju zaposlovanja vodita zakonite in transparentne postopke.

Deli.