Poziv k skupnemu nasprotovanju aktivaciji 37.a člena Zakona o obrambi in podelitvi policijskih pooblastil vojski

Pričujoče pismo je vodja poslanske skupine Levice Matej T. Vatovec v petek, 20. 3. 2020 poslal vodstvoma strank LMŠ in SD.

Spoštovani!

V Levici se vsekakor zavedamo, kako resna je situacija, v kateri se nahajamo. Zavedamo se, da so za preprečitev širitve virusa SARS-CoV-2 potrebni hitri in odločni ukrepi. V Levici smo zaradi zavedanja, kako hude posledice lahko ima epidemija za zdravje in življenje ljudi ter gospodarsko in socialno sliko v državi, vse dobre ukrepe Vlade RS – tako sedanje kakor prejšnje, podpirali. Strinjamo se, da je potrebno v razumnih okvirih kar se da omejiti javno in družabno življenje ter da so zaradi dosege tega cilja potrebni tudi ukrepi v smeri omejevanja druženja in delovanja vseh nenujnih dejavnosti. A z napovedjo aktivacije 37.a člena Zakona o obrambi gre Vlada RS predaleč.

Včeraj je Vlada RS sprejela odlok o  prepovedi zbiranja in predvidela kazenske sankcije v obliki denarnih glob za vse, ki bodo prepoved kršili. Minister za notranje zadeve Aleš Hojs pa je predvčerajšnjim napovedal, da bo Državnemu zboru nemudoma predlagal aktivacijo 37.a člena Zakona o obrambi, in s tem podelitev policijskih pooblastil vojski. Aktivacija 37.a člena je lahko uporabljena le izjemoma in izključno pri širšem varovanju državne meje. Ker je situacija na meji je trenutno mirna, ni nobenih razlogov za sprejetje takega ukrepa. Kakšen je torej namen in smisel podeljevanja policijskih pooblastil vojski? Ne bi vojske raje uporabili za pomoč tam, kjer jo res potrebujemo: pomoč ogroženim, zaščita rizičnih skupin?

Skladno z določbami Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami lahko vojska v okviru delovanja civilne zaščite izvaja številne naloge, ki so v tem trenutku vsekakor potrebne. Med slednje sodijo: zagotavljanje prve pomoči in nujne medicinske opreme, pomoč ogroženim in prizadetim prebivalcem in zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje. Omenjene naloge bi vojska morala pričeti izvajati nemudoma, medtem ko ni nobenega razloga za aktivacijo 37.a člena Zakona o obrambi. Prvič, zaradi tega, ker za vse naštete naloge vojska ne potrebuje policijskih pooblastil. Drugič, ker vojske ne potrebujemo na praznih ulicah, ampak pri pomoči potrebnim. Tretjič, ker so državne meje za potniški in nenujen promet zaprte, je potreba po nadzoru državne meje prej manjša kot večja. In četrtič, za nadzor nad izvajanjem včeraj sprejetega odloka o splošni prepovedi gibanja nista pristojni ne policija ne vojska, ampak zdravstveni inšpektorat. 

Zgrešene prioritete vlade Janeza Janše so očitne iz v včerajšnjih odločitev vlade in koalicije, na eni strani so si ministri dvignili plače, na drugi pa so v državnem zboru zavrnili predloge, ki bi takoj pomagali tisočem samozaposlenih, zaposlenih v športnih društvih, delavcem v kulturi in nevladnih organizacijah in nenazadnje tudi delavcem v dobrodelnih in humanitarnih organizacijah, ki so čez noč ostali brez sredstev za preživetje, njihove klice na pomoč so preprosto preslišali. 

V zadnjih dneh je postalo popolnoma jasno, da bo Janez Janša nastalo situacijo izrabil za krepitev avtoritarnosti. Po enostranski spremembi sestave delovnih teles in omejevanju demokratičnih procesov v Državnem zboru, vzpostavitvi nekakšnega kriznega štaba brez pravne podlage, ki je izrinil stroko, včerajšnji uzakonitvi neomejenih vladnih pooblastil pri razporejanju proračunskih sredstev, je danes popolnoma jasno, kako veliki so apetiti po popolni oblasti.

Živimo v času, ko je poleg splošnega zdravja vseh prebivalk in prebivalcev države pomembna še ena dobrina – demokracija. Krhkost demokratičnih procesov se je v zadnjem tednu pokazala v svoji polni luči. Zaradi tega ne smemo pustiti, da kriza postane izgovor za (trajen) suspenz demokracije – kot predstavniki državnega zbora moramo poskrbeti, da zavarujemo demokratične standarde v državi.

Glede na tvorno sodelovanje, ki smo ga pričeli vzpostavljati v preteklih dneh, vas vljudno pozivam, da tudi na tej točki stopimo skupaj in preprečimo aktivacijo 37.a člena Zakona o obrambi. Do potrebne dvotretjinske večine za aktivacijo 37.a člena v Državnem zboru ob enotnem nasprotovanju poslank in poslancev poslanskih skupin Levice, Liste Marjana Šarca in Socialnih demokratov ne more priti. Prav tako je nujen skupen nastop proti vsem nepotrebnim, avtoritarnim in pretirano represivnim ukrepom, ki jih vlada Janeza Janše, pod lažnim sklicevanjem na epidemijo, namerava  predlagati – na čelu z razglasitvijo izrednega stanja. Pod krinko skrbi za dobrobit prebivalk in prebivalcev se ne skriva nič drugega, kot ozki politični interesi in sla po neomejeni oblasti. To se kaže tudi v dejstvu, da minister za notranje zadeve napoveduje popolno karanteno ob vojaškem nadzoru, medtem ko minister za gospodarstvo poziva k nadaljevanju vseh proizvodnih procesov. Procesov, v katerih se 100, 500 ali 1.000 delavk in delavcev izključno zaradi želje po dobičku njihovih delodajalcev vsakodnevno gnete v prenatrpanih proizvodnih halah, brez zaščitne opreme in brez zagotavljanja minimalnih zaščitnih sredstev za preprečitev širjenja virusa. 

Poslanska skupina Levica,
Matej T. Vatovec

Deli.