Politično kadrovanje na področju kulture

V zadnjem času sledimo zaskrbljujočemu trendu političnega kadrovanja v nacionalnih muzejih in galerijah. Takšna imenovanja v strokovni javnosti vzbujajo vprašanja, ustvarjajo zaskrbljenost, nasploh pa krepijo nezaupanje v javne razpise. Muzeji in galerije izvajajo javno službo, delujejo v javnem interesu, prav tako se financirajo iz javnih sredstev. Zato ne smejo biti fevd koalicije, kaj šele ene same politične stranke. Kulturna dediščina, ki jo hranijo, so naša skupna dediščina in dediščina prihodnjih rodov, zato je potrebno odgovorno ravnanje. Vsakokratni minister in stranka, ki ji pripada, v tem primeru stranka Socialnih demokratov, javnih zavodov ne more tretirati kot privatni bazen za odlaganje svojih kadrov. 

Minister je za direktorico Tehničnega muzeja imenoval osebo, ki pa sodeč javno objavljenem življenjepisu ne izpolnjuje niti formalno določenih razpisnih pogojev, kot je ustrezna univerzitetna izobrazba ene izmed strok, zastopane v dejavnosti muzeja, hkrati pa minister ni upošteval mnenja sveta zavoda.

Trenutno je aktualnih več razpisov za direktorje oz. direktorice državnih javnih zavodov. Vsaj v še dveh primerih že vidimo obrise političnega kadrovanja, kar lahko kaže na vzorec nastavljanja kadrov. Direktorica Slovenske filharmonije Marjetica Mahne je za Dnevnik opisala politične pritiske in kadrovanja, ki jih stranka Socialnih demokratov izvaja v želji menjave direktorice in namestitvi nekdanjega kulturnega ministra Dejana Prešička na njeno mesto. V odmevnem intervjuju je opisala politične igre zaposlenih na Ministrstvu za kulturo, ki si prizadevajo za njeno odstavitev in ohranitev privilegijev.

V teku je tudi postopek imenovanja direktorice Moderne galerije. Ena od kandidatk je zaposlena v kabinetu ministra za kulturo, ki avtonomno odloča o imenovanju in pri tem ni vezan na mnenje komisije, sveta zavoda in strokovnega sveta zavoda. Poleg tega obstaja tveganje dostopa do informacij v času postopka imenovanja, saj ima kot zaposlena v kabinetu privilegirano pozicijo.

Violeta Tomić je v imenu Levice ministru za kulturo Zoranu Pozniču zastavila ustno poslansko vprašanje. Kot je omenila, smo:

Nad takšnim načinom političnega kadrovanja v kulturi, kot se kaže v omenjenih primerih, zelo zaskrbljeni. V letošnjem letu namreč prihaja še več razpisov za javne zavode. Kultura pa že tako trpi finančno podhranjenost, sedaj pa se želi tudi vodilne kadre izbirati po strankarskih in ne strokovnih kriterijih. Tovrstno politično kadrovanje v kulturi šibi njen razvoj, manjša zaupanje javnosti in pomeni tudi nesmotrno porabo javnega denarja.” Omenila je tudi trend povečanja števila v. d. direktorjev zaradi nepravočasnosti izpeljave razpisnih postopkov.

V Levici bomo ministru za kulturo in prihodnjim potezam na področju kadrovanja v javnih zavodih še naprej gledali pod prste. Vsem političnim posegom na področju kulture in umetnosti bomo ostro nasprotovali. 

Transkript poslanskega vprašanja in odgovora ministra je dostopen na spletni strani DZ.

Violeta Tomić je po odgovoru ministra predlagala, da problematiko na svoj dnevni red uvrsti Državni zbor. Predlog je bil poražen z rezultatom 40 proti 44. Poslanci Socialnih demokratov so glasovali proti razpravi. Evidenca glasujočih.

Deli.